BMA Dog Park สวนสาธารณะสุนัขแห่งแรก กทม.

สวนสาธารณะ

ไม่นานผ่านมา บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้สัตว์เลี้ยง ภายใต้โครงการ “Better Cities for Pets” ด้วยการปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ย่านรามอินทรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบโจทย์เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์นอกบ้านเพิ่มขึ้น

กล่าวกันว่า บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของ Mars, Incorporated ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษ โดยเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ให้บริการแก่ผู้คนและสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นที่รักของทุกครอบครัว โดย Mars Petcare มีผู้ร่วมงานมากกว่า 100,000 คน ใน 130 กว่าประเทศที่ทำงานอย่างทุ่มเท เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง

กอปรด้วยประสบการณ์ 85 ปี ในการสร้างสรรค์แบรนด์ต่าง ๆ เกือบ 50 แบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ และโภชนาการของสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ทั้งยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ PEDIGREE, WHISKAS, SHEBA, CESAR, IAMS โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยง (A Better World for Pets) ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง

Advertisement

เพราะเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้น มาร์สฯจึงต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสถานที่ที่ต้อนรับ และเอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง ภายใต้โครงการ “Better Cities for Pets”

สำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมงานของ Mars Petcare กว่า 1,000 คน กำลังให้บริการโภชนาการ และตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของสุนัขและแมวตั้งแต่ปี 2540 ผ่านการจัดจำหน่ายและการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด โดยแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงมีจำหน่ายในประเทศไทย อาทิ แบรนด์ PEDIGREE, WHISKAS, IAMS, ROYAL CANIN, CESAR, SHEBA, TEMPTATIONS รวมทั้งทรายอนามัยสำหรับแมวแบรนด์ CATSAN

Advertisement

“รัชกร เจนพัฒนพงศ์” ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เมืองต่าง ๆ ในโลกจัดทำนโยบาย และโครงการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

“นอกจากนั้น มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) ยังเล็งเห็นถึงความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงริเริ่มโครงการ Better Cities for Pets ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และด้วยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ย่านรามอินทรา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขแห่งแรกของ กทม. ทั้งยังเป็นโครงการนำร่องพัฒนาสวนสาธารณะที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงอีกด้วย”

Advertisement

“พรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์” ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน การสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

ถือเป็นหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุง อันสอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ Better Cities for Pets ของมาร์ส เพ็ทแคร์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ทั้งยังช่วยให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

จนทำให้สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น กทม.จึงสนับสนุนให้มาร์ส เพ็ทแคร์เข้ามาปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ เพียงสุดสัปดาห์แรกของการเปิด BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ

มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขกว่า 200 ตัวมาลงทะเบียน และใช้บริการ BMA Dog Park แห่งนี้อย่างคึกคัก ตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสียงตอบรับจากชาวกรุงเทพมหานคร และชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการนำสุนัขมาออกกำลังกาย เข้าสังคม และใช้ชีวิตนอกบ้านด้วยกัน

“เพราะปัจจุบันสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยง แต่คือหนึ่งในสมาชิกครอบครัว จำนวนพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในดัชนีพื้นฐานคุณภาพชีวิตคนเมือง กทม.จึงต้องขอขอบคุณมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน

ผมหวังว่า BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์โฉมใหม่นี้ จะเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้ามาพักผ่อน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสัตว์เลี้ยงของตนเองต่อไป”

“รัชกร” กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ครั้งนี้ใช้เวลากว่า 3 เดือน โดยมีรายการหลัก ๆ ได้แก่ การปรับปรุงป้ายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง และปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบในพื้นที่สาธารณะ ซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นเดิม เพิ่มเครื่องเล่นใหม่ที่ลานออกกำลังกายสุนัขใหญ่ และสุนัขเล็ก

ทั้งยังเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ตู้กดน้ำดื่มของสุนัข, กล่องจ่ายถุงใส่มูลสุนัข และม้านั่งยาวรูปกระดูกที่ทำจากถุงอาหารสัตว์เลี้ยงรีไซเคิล จากโครงการลดขยะแลกแล้วลดเลยของมาร์ส เพ็ทแคร์

“ด้วยความมุ่งมั่นของมาร์สที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยาวนาน และมีความสุขในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง มาร์ส เพ็ทแคร์ จะยังคงเดินหน้าโครงการ Better Cities for Pets ต่อไป ด้วยความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และร่วมกันพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

นับว่าน่าสนใจทีเดียว