ดิอาจิโอเลิกขาย จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ใส่กล่อง ตั้งเป้าลดขยะ 183 ล้านชิ้น

ดิอาจิโอ ไร้กล่อง

โครงการระดับโลกของดิอาจิโอ ผู้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมี่ยม ลดขยะจากกล่อง 183 ล้านชิ้นทั่วโลก เพื่อลดคาร์บอน 7,430 ตันต่อปี สอดคล้องเป้าหมาย zero waste

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมี่ยมระดับโลก ประกาศเปิดตัวโครงการ “STEP OUT OF THE BOX #ก้าวต่อไปไร้กล่อง” โครงการระดับโลกของดิอาจิโอที่มุ่งลดการใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแบรนด์ต่าง ๆ ของดิอาจิโอ ได้แก่ Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, Johnnie Walker Double Black, J&B Rare รวมถึง Smirnoff Midnight Max, Benmore Four Casks, Golden Stag และ Bells

ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจากกล่องบรรจุภัณฑ์ได้กว่า 183 ล้านชิ้นทั่วโลก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้กว่า 7,430 ตันต่อปี สอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็นบริษัท zero waste สำหรับประเทศไทย DMHT ตั้งเป้าลดมลพิษจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ลดขยะจากการสังสรรค์จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ใน 1 ปี และลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนกว่า 2.5 ล้านกิโลกรัม ภายในระยะเวลา 10 ปี

ผ่านความร่วมมือกับ EcoMatcher ในการปลูกป่า Keep Walking Forest ซึ่งผู้บริโภคสามารถร่วมปลูกต้นไม้ได้ที่เว็บไซต์ www.ecomatcher.com/keepwalkingforest พร้อมชวนร้านค้าพันธมิตรมากกว่า 30,000 ร้านค้า และผู้บริโภคทั่วประเทศมาร่วมลดการใช้กล่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป เพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกไปพร้อมกัน

Advertisement

นางสาวจรินี วงศ์กำทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT กล่าวว่า โครงการ STEP OUT OF THE BOX #ก้าวต่อไปไร้กล่อง เป็นหนึ่งในการดำเนินงานภายใต้แผนงาน SOCIETY 2030 : SPIRIT OF PROGRESS แผนงานด้านความยั่งยืนระยะยาวในระดับโลกของดิอาจิโอ โดยโครงการมีเป้าหมายใน 3 ส่วน คือ

  • The Goal : ลดมลพิษจากการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ใน 1 ปี
  • The Box : ลดขยะจากการสังสรรค์จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน 1 ล้านกล่อง ใน 1 ปี
  • The Tree : ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กว่า 2.5 ล้านกิโลกรัม ใน 10 ปี ผ่านความร่วมมือกับ EcoMatcher ในการปลูกป่า Keep Walking Forest

“STEP OUT OF THE BOX #ก้าวต่อไปไร้กล่อง ถือเป็นก้าวใหญ่สู่ความยั่งยืนสำหรับดิอาจิโอ บริษัทจึงได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างรัดกุม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลิกใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ โดยจากการศึกษาพบว่า การไม่มีกล่องช่วยให้ประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคดีขึ้น ใช้เวลาในการเลือกซื้อเครื่องดื่มบนชั้นวางสินค้าน้อยลง และสร้างปฏิสัมพันธ์กับสินค้าได้มากขึ้น 2.6 เท่า

นอกจากนี้ มีผู้บริโภคเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่สังเกตว่าเครื่องดื่มไม่ได้มาในกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่ากล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และสำหรับผู้บริโภคชาวไทยที่มักซื้อสินค้าของดิอาจิโอเป็นของขวัญ ก็ยังสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ของดิอาจิโอเป็นของขวัญได้เช่นเดิม เพราะสิ่งสำคัญของผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวด ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ภายนอก”

นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการอำนวยการ บริษัท มีเดีย ออกซิเจน จำกัด ตัวแทน EcoMatcher ประจำประเทศไทย กล่าวว่า EcoMatcher ใช้ความเชี่ยวชาญของเราอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านความรู้และความเชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้และป่าไม้ รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาสร้างความโปร่งใสในการปลูกต้นไม้

“เพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาปลูกต้นไม้ร่วมกับโครงการนี้สามารถติดตาม ดูตำแหน่งและรายละเอียดของต้นไม้ ทั้งยังได้รับความสนุกสนาน และผูกพันกับต้นไม้ที่ปลูกอีกด้วย และมั่นใจได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้กับโลกอย่างแท้จริง”

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของดิอาจิโอในการเป็นผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืนในทุกขั้นตอนการผลิต หรือ From Grain to Glass Sustainability ภายใต้แผนงาน SOCITEY 2030 : SPIRIT OF PROGRESS และการเป็นผู้นำที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เพื่อการเป็นบริษัทอุปโภคบริโภคชั้นนำที่ผู้บริโภคไว้วางใจ

Advertisement