เนสท์เล่ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้า ใช้ส่งสินค้าในไทย ลดปล่อยคาร์บอน

เนสท์เล่ รถไฟฟ้า

เนสท์เล่ นำร่องรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามแผนงานสู่ net zero

วันที่ 6 เมษายน 2566 นายวิกเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า และนายฟิลิปป์ เกลาเซอร์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายเทคนิคและอุตสาหกรรมการผลิต เปิดตัวรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% (EV truck) เสริมทัพการขนส่งสินค้าด้วยพลังงานสะอาดในระบบโลจิสติกส์ของเนสท์เล่ ประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก เนสท์เล่มีแผนงาน Net Zero ที่ครอบคลุมใน 4 ด้านหลักคือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดําเนินโครงการไปแล้วหลายโครงการ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ การใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทแบบควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงการใช้รถสามล้อไฟฟ้าขายไอศกรีมเนสท์เล่ และการใช้พลังงานทดแทนแบบเจาะจงแหล่งที่มา (utility green tariff) สำหรับกลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม ซึ่งนับเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในไทย

การใช้รถบรรทุกขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% นำร่อง 2 คันในปี 2566 วิ่งเส้นทางระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงร้านค้าพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 230 ตันต่อปี

เป็นการช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเนสท์เล่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า และสอดคล้องกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2050

เนสท์เล่ รถไฟฟ้า