“ออสเตรเลีย” ขาดช่างเชื่อม เปิดรับคนไทย อัตราเงินเดือน 1.3 แสนบาท

ออสเตรเลีย
Photo: Vladimir Haltakov/unsplash

ออสเตรเลียต้องการช่างเชื่อม-ช่างทำหม้อน้ำจำนวนมาก ทำงานในกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ให้เงินเดือนมากกว่า 1 แสนบาท กระทรวงแรงงานเร่งขยายตลาด จัดส่งแรงงานไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศออสเตรเลียก่อตัวมาระยะหนึ่งแล้ว และมีการคาดการว่าปัญหานี้จะยังคงอยู่ต่อไป เพราะจากสถิติของ UN และ World Bank มี 75 ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ ซึ่งต่ำกว่าอัตราการทดแทนที่ร้อยละ 2.1 โดยออสเตรเลียเป็นหนึ่งในนั้น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสทองของแรงงานไทย ที่จะได้มีโอกาสไปทำงานที่ออสเตรเลีย โดยจากที่ได้เดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้เข้าพบ นายเบรนดัน โอคอนเนอร์ รัฐมนตรีด้านทักษะและการฝึกอบรม กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ ประเทศออสเตรเลีย และนายแอนดริว จ้าวส์ รัฐมนตรีด้านการตรวจคนเข้าเมือง สถานะพลเมือง และกิจการพหุวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลีย โดยได้มีการพูดคุยถึงความต้องการแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคอื่น ๆ

ล่าสุดได้รับรายงานว่า ขณะนี้ออสเตรเลียมต้องการหาคนจำนวนมากไปทำงานในกิจการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในตำแหน่งช่างทำหม้อน้ำและช่างเชื่อม พร้อมจ่ายค่าจ้างในอัตราสูง ประมาณ 130,000 บาทต่อเดือน โดยนายจ้างมีที่พักให้และยังมีสวัสดิการตามกฎหมายของออสเตรเลียด้วย จึงกำชับอธิบดีกรมการจัดหางานให้ติดตามเรื่องการขยายตลาดแรงงานไทยในออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานได้อย่างถูกต้อง

“ช่างเชื่อมไทยเป็นช่างที่มีทักษะฝีมือการทำงานขั้นสูง จึงเป็นโอกาสของแรงงานไทย สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยมีงานทำ มีอาชีพ นำรายได้เข้าประเทศและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะนายจ้าง บริษัท Mach National Pty., Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าพบเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานช่าง

Advertisement

ซึ่งทางคณะนายจ้างแจ้งความต้องการคนหางานไปทำงานในตำแหน่ง ช่างทำหม้อน้ำและช่างเชื่อม จำนวน 250 คน อัตราค่าจ้าง 5,763 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นเงินไทย 131,326 บาทต่อเดือน (อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2566)

พร้อมค่าล่วงเวลาตามกฎหมายของออสเตรเลีย โดยมีสัญญาจ้างครั้งละ 6 เดือน ต่ออายุได้ไม่เกิน 1 ปี จัดหาที่พักให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินขากลับให้ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และมีสวัสดิการตามที่กฎหมายออสเตรเลียกำหนด

“หากแรงงานไทยสามารถเข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้ ถือเป็นโอกาสดีต่อการขยายตลาดแรงงานใหม่ ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ค่าตอบแทนสูง โดยปัจจุบันแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคบริการ เช่น กุ๊ก บาร์เทนเดอร์ ผู้ปรุงอาหาร พนักงานบริการเครื่องดื่ม พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่าง ๆ เช่น ช่างเชื่อมโฟร์แมน ช่างทองและช่างเงิน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างสี ช่างเหล็ก ช่างไฟฟ้า เป็นต้น”

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245 6713 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Advertisement

กระทรวงแรงงาน-ช่างเชื่อม