กรมการจัดหางาน หาคนไปมาเก๊า เงินเดือน 8 หมื่น ฟรีตั๋วเครื่องบิน

มาเก๊า
Photo: Ray F/unsplash

สมัครด่วน ! กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานไปทำงานมาเก๊า 17 อัตรา โดยวิธีรัฐจัดส่ง เงินเดือนสูงสุด 81,000 บาท รับสมัครถึง 19 พฤษภาคม 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเภทงานบริการในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตำแหน่งพนักงานรับลูกค้า วี.ไอ.พี. กัปตัน และพนักงานนวดสปา จำนวน 17 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 81,000 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ อาหาร และสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้าง บริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม กาสิโน และร้านอาหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา ได้แก่ พนักงานรับลูกค้า วี.ไอ.พี. 5 อัตรา กัปตัน 5 อัตรา และพนักงานนวดสปา 7 อัตรา กับนายจ้าง บริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม กาสิโน และร้านอาหาร เงินเดือน 62,550-81,000 บาท ตามตำแหน่งและประสบการณ์

โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า

ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” และยื่นใบสมัครทางอีเมล์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์กล่าวด้วยว่า สำหรับตำแหน่งงานและคุณสมบัติ ที่นายจ้างแจ้งความต้องการ ทั้ง 3 ตำแหน่ง มีดังนี้

Advertisement

1. พนักงานต้อนรับลูกค้า วี.ไอ.พี. (service ambassador) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000-18,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 72,000-81,000 บาท

– คุณสมบัติ เพศหญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี ส่วนสูงขั้นต่ำ 165 เซนติเมตร สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ดีเยี่ยม และภาษาจีนกลาง (Mandarin) ได้ดี มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี ในโรงแรมระดับ 4 หรือ 5 ดาว หรือในร้านอาหารที่มีชื่อเสียง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม และทักษะงานบริการลูกค้า สุภาพเรียบร้อย มีไหวพริบดีเยี่ยม สามารถทำงานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ และยินดีทำงานเป็นกะใน 24 ชั่วโมง

2. กัปตัน (captain) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 67,500 บาท

– คุณสมบัติ สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้ดีเยี่ยม และภาษาจีนกลาง (Mandarin) ได้ดี มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือร้านอาหารที่มีชื่อเสียง สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผ่านการฝึกอบรมด้านการต้อนรับ และยินดีทำงานเป็นกะใน 24 ชั่วโมง

Advertisement

3. พนักงานนวดสปา (spa therapist) จำนวน 7 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,900 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 62,550 บาท

– คุณสมบัติ เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่งสปาบำบัด ในโรงแรมระดับ 5 ดาว สุภาพเรียบร้อย มีไหวพริบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักงานบริการ

นายไพโรจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรม ค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,500 บาท

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ