ด่วน ! กรมจัดหางานหาคนไปญี่ปุ่น ทำอาหารไทย ฟรีค่าเดินทาง-มีโบนัส

ญี่ปุ่น
Photo: Koukichi Takahashi/unsplash

กรมการจัดหางาน รับสมัครผู้ปรุงอาหารไทยไปทำงานประเทศญี่ปุ่น เงินเดือน 4.6 หมื่นบาท สมัครได้จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ที่งาน Job Expo Thailand 2023 หรือทางอีเมล์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งผู้ปรุงอาหารไทย จำนวน 5 อัตรา บริษัท จัสมิน ไทย จำกัด ซึ่งเป็นกิจการร้านอาหารไทย ชื่อร้าน JASMINE THAI ตั้งอยู่ที่ Roppongi Five Plaza Building, 2F, 5-18-21, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan

สัญญาจ้าง 1 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยนายจ้างรับผิดชอบค่าเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ทำงานให้ และรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบ 1 ปี มีโบนัสประจำปี ค่าตอบแทน 186,300 เยนต่อเดือน หรือประมาณ 46,570 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566)

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีอายุระหว่าง 25-45 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา และภาษา ต้องมีประสบการณ์การทำงานผู้ปรุงอาหารไทย และต้องมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ขึ้นไปจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ลักษณะงานเป็นผู้ปรุงอาหารไทย มีหน้าที่ประกอบอาหารไทย เลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร ส่วนประกอบ เก็บรักษา/ถนอมอาหารตามมารตรฐานโภชนาการอาหารไทย รวมทั้งดูแลทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมของห้องครัวให้ถูกสุขอนามัย สะอาดและปลอดภัย

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือเฟซบุ๊ก “แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง” และสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ภายในงาน Job Expo Thailand 2023 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2566

Advertisement

ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา โซนงานต่างประเทศ ฮอลล์ EH100 หรือยื่นใบสมัครได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์กล่าวว่า การรับสมัครงานครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่ารับรองประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราวีซ่า ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางประมาณ 5,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2245-1034 ในวันและเวลาราชการ” อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าว

Advertisement