ซีเอสอาร์ “โรบินสัน” จ้างครูสอนอังกฤษให้เยาวชนภูเก็ต

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม เนื่องในโอกาสเปิดสาขาใหม่ “ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉลอง จังหวัดภูเก็ต” โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชุมชนและจังหวัด จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อนโยบายของจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา

ผ่านโครงการ “FUNTASTIC ENGLISH CLASS FOR KIDS #2 ออกแบบความสุข สนุกยกคลาส ครั้งที่ 2” ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษแก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 พร้อมผนึกพันธมิตรร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้า

ได้แก่ KFC, Dairy Queen, Arigato, Auntie Anne’s, Bonjour, Mister Donut, Major Group, Tops, Supersports, Oppo, Singha Drinking Water และแบรนด์สินค้าเด็กชั้นนำ ได้แก่ Airy, Babiators, Wisher Toy, imoo, Meebow, Robocar Poli, Crayola, Guru Premium และ Kiddo Pacific มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 694,151 บาท

ภายในงานได้รับเกียรติจาก “บุญวันดี วุ่นซิ้ว” อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมบุคคลสำคัญจากทางหน่วยงานราชการ และตัวแทนพันธมิตรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนการศึกษา รวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ

ฟิลิปป์ โบรยานิโก้
ฟิลิปป์ โบรยานิโก้

โดยมี “ฟิลิปป์ โบรยานิโก้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานอสังหาริมทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, อนันต์ ตันติปัญญาคุณ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เข้าร่วมงาน

จากนั้นจึงมีการแสดงต้อนรับในชื่อชุด มโนราห์คล้องหงส์ และ The Promise of the Future จากน้อง ๆ โรงเรียนบ้านฉลอง และการแสดงชุด The Betrayal Love เกมรักทรยศ จากโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความประทับใจ และความอบอุ่น

“ฟิลิปป์ โบรยานิโก้” กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษาของเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการต่อยอดทั้งในเรื่องของการเรียนและการทำงานในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมาริเริ่มโครงการนำร่องที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นครั้งแรก

ทั้งยังเล็งเห็นศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบรับกับวิสัยทัศน์ จ.ภูเก็ต สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน

“สำหรับปีนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จึงสานต่อโครงการเป็นปีที่ 2 โดยมอบเงินสนับสนุนจัดจ้างครูชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านฉลอง เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ด้วยการเน้นฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งเรื่องการสื่อสารให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน กับชาวต่างชาติได้อย่างมีพื้นฐาน เข้าใจ

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง อันสอดคล้องกับพันธกิจ และนโยบายหลักของกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ‘Central Tham’ (เซ็นทรัล ทำ) ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการสนับสนุนโรงเรียน”

โดยมีการฝึกอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ครู และนักเรียนต้นแบบ (stars) ที่สำคัญ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยังมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนตำบลฉลอง และจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การศึกษา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติของชุมชนและจังหวัดต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“บุญวันดี” กล่าวว่า รู้สึกยินดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยแบรนด์พันธมิตรธุรกิจ และแบรนด์สินค้าเด็กชั้นนำเป็นอย่างยิ่งอีกครั้ง ที่เล็งเห็นความสำคัญ

และช่วยผลักดันให้เกิดโครงการ “FUNTASTIC ENGLISH CLASS FOR KIDS #2 ออกแบบความสุข สนุกยกคลาส ครั้งที่ 2” เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิต และการศึกษาในอนาคต

“ด้วยการสมทบทุนจ้างครูชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาร่วมถ่ายทอดวิชาที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนในท้องถิ่นของเรา จะสามารถนำสิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากการสนับสนุนครั้งนี้ไปต่อยอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว และส่วนรวมต่อไป”

นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจจริง ๆ