คนขับแท็กซี่ สมัครรับเงินเยียวยา ม. 40 รับ 5,000 บาท ได้แล้ว

ก.แรงงาน ชี้แจง ขับแท็กซี่สมัคร ม.40 ได้ เพื่อจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ และมีหลักประกันทางสังคม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง โฆษกกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีมีข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ “ผู้ประกอบการแท็กซี่จอดรถประท้วง ขอเร่งช่วยพักหนี้ เยียวโควิด-19” โดยกระทรวงแรงงานชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า กรณีที่ขอให้คนขับแท็กซี่สามารถเข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระให้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ตลอดเวลา และมีการรับสมัครเครือข่าย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 คือบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจบุคคลประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร ที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ ดังนั้น บุคคลที่ประกอบอาชีพแท็กซี่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เช่นกัน

นายประทีป กล่าวว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกอบอาชีพอิสระทุกคนทุกกลุ่ม จึงต้องการให้สมัครมาตรา 40 เพื่อจะได้มีหลักประกันทางสังคม มีเงินออมในระยะยาวเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต

“ดังนั้น แท็กซี่หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระท่านใดที่ต้องการเข้าสู่มาตรา 40 สามารถสมัครได้หลายช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้แก่ เซเว่นอีเลฟเว่น บิ๊กซี ธนาคาร ธกส.สายด่วน 1506 และเครือข่ายประกันสังคม”


ส่วนการชำระเงิน และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 มี 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ และทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกความคุ้มครองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง โดยยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงทางเลือกกับสำนักงานประกันสังคมและจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงทางเลือกใหม่ในเดือนถัดไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ