ก.แรงงาน เร่งหางานให้คนไทย ทั้งใน-นอกประเทศ เกือบ 1 ล้านอัตรา

แรงงาน

กระทรวงแรงงาน เร่งเครื่องหางานให้คนไทย ในประเทศ 814,198 อัตรา และไปทำต่างประเทศ 1 แสนคนปีนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100,000 คน และเตรียมตำแหน่งงานในประเทศกว่า 8 แสนอัตราใน 4 อุตสาหกรรมส่งออก ยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กโทรนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และอาหารแช่แข็ง รองรับคนว่างงาน

ตั้งเป้าส่งแรงงานไปต่างประเทศ 1 แสนคน

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดแรงงานไทยไปต่างประเทศแล้ว 38,019 คน แบ่งเป็นไต้หวัน 10,641 คน อิสราเอล 5,593 คน สวีเดน 5,287 คน ฟินแลนด์ 3,363 คน ญี่ปุ่น 1,948 คน ประเทศอื่น ๆ อีก 11,187 คน และอยู่ระหว่างจัดส่งตามแผนอีก 61,981 คน

จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 มีแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศรวม 110 ประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 118,572 คน ส่งรายได้กลับประเทศผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 153,006 ล้านบาท

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างมาก โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจะมุ่งเน้นการรักษาตลาดแรงงานเดิม ซึ่งคือการส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่องกับงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC), งานภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM JAPAN  และงานภาคก่อสร้าง อุตสาหกรรม และการเกษตรในสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบ EPS ควบคู่การขยายตลาดแรงงานใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการแรงงานไทย”

5 วิธีไปทำงานต่างประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเสริมว่า กรมการจัดหางาน มีกำหนดการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ จำนวน 410 คน  แบ่งเป็น สาธารณรัฐเกาหลี 60 คน เดินทางระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม และรัฐอิสราเอล 350 คน ทยอยเดินทางวันที่ 25 สิงหาคม จำนวน 150 คน และวันที่ 30 สิงหาคม จำนวน 200 คน

“เราจัดการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และจัดฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้ ก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน และฟินแลนด์ นอกจากนั้นได้ปรับวิธีการอบรมแรงงานก่อนเดินทางด้วยระบบอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แทนการเดินทางมาอบรม ณ กรมการจัดหางาน และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการควบคุมโรคที่ประเทศนั้น ๆ กำหนดด้วย”

ไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน

แรงงานไทยสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย 5 วิธี คือ

1.กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

2.บริษัทจัดหางานจัดส่ง

3.นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงานต่างประเทศ

4.นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานในต่างประเทศ

5.คนหางานแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตัวเอง

วิธีเดินทางถูกกฎหมายดังกล่าวจะทำให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม และยังได้รับการดูแลที่ดีตามสิทธิที่พึงมีด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

เตรียมตำแหน่ง 8 แสนอัตรา 4 อุตสาหกรรม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ย้ำกระทรวงแรงงานเร่งหาตำแหน่งงานให้คนไทย เปิดโอกาสให้คนหางานเข้าถึงตำแหน่งงาน มีงาน มีรายได้ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว“ผมได้มอบหมายอธิบดีกรมการจัดหางาน สำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการทั่วประเทศ และดำเนินการจัดหางานเชิงรุกโดยเตรียมตำแหน่งงานไว้แล้ว จำนวน 814,198 อัตรา แบ่งเป็นแรงงานด้านฝีมือ (แรงงานไทย) จำนวน 389,495 อัตรา และธุรกิจที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าว จำนวน 424,703 อัตรา ซึ่งยินดีรับคนไทยทำงานเช่นกัน โดยจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคการผลิตส่งออกในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กโทรนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และอาหารแช่แข็ง ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก”

นอกจากนี้กรมการจัดหางานได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมให้บริการประชาชน โดยปรับเปลี่ยนการจัดวันนัดพบแรงงานแบบเดิมสู่รูปแบบ “นัดพบแรงงานออนไลน์” ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมลดค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางให้กับประชาชน

การจัดงานลักษณะนี้จะช่วยจับคู่ระหว่างนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความต้องการจ้างงาน และผู้สมัครงาน ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การค้นหาตำแหน่งงานจนถึงการสัมภาษณ์งาน ซึ่งใช้แนวคิดจากแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ที่เคยรวบรวมตำแหน่งงานมากที่สุดถึง 1.3 ล้านอัตรา ในงาน JOB EXPO THAILAND 2020

การจัดหางานเชิงรุกผ่านออนไลน์

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดหางานในประเทศเป็นแบบเชิงรุกผ่านระบบออนไลน์ โดยกระจายหน้าที่การรวบรวมตำแหน่งงานให้สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ทำการลงพื้นที่สำรวจความต้องการนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตรับผิดชอบ

เพื่อเตรียมตำแหน่งงานเตรียมไว้ให้คนหางาน โดยการจัดงานนัดพบแรงงานออนไลน์ครั้งแรก เราทำใน 9 จังหวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ อุดรธานี นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช มีตำแหน่งงานว่างรองรับจำนวน 9,064 อัตรา มีผู้สมัครงานลงทะเบียนหางาน จำนวน 4,245 คน และได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 931 คน

จากนั้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เราขยายพื้นที่ จัดนัดพบแรงงานออนไลน์พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีตำแหน่งงานว่างรองรับ จำนวน 8,910 อัตรา

ซึ่งผู้ที่สนใจยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th โดยคลิกที่แบนเนอร์ นัดพบแรงงาน Online DOE Job Fair 2021 จะมีรายละเอียดงาน QR code และช่องทางติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดพื้นที่ที่ต้องการทำงาน รวมทั้งคู่มือการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการและผู้สมัครงานไว้ให้บริการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ