ไทยฝึกอบรมช่างเชื่อมมาตรฐานเยอรมนี พร้อมส่งแรงงานลุยตลาดซาอุฯ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมมือกับเยอรมนี ฝึกอบรมช่างเชื่อมนานาชาติ เตรียมพร้อมส่งช่างเชื่อมมาตรฐานลุยตลาดซาอุดีอาระเบีย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล (Training Center for International Welding : TCIW) ซึ่งเป็นศูนย์ Excellence Center ที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับสถาบันการเชื่อมนานาชาติ (International Institute Welding) และสถาบันการเชื่อมมานไฮมน์ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เพื่อการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านงานเชื่อมให้มีทักษะฝีมือเทียบเท่าระดับสากลและมาตรฐานของยุโรปและเยอรมนี

ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงมีความพร้อมในการผลิตแรงงานในสาขาช่างเชื่อมป้อนตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง แรงงานที่สนใจจะไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งช่างเชื่อม สามารถเข้าฝึกอบรมในศูนย์ฝึกแห่งนี้ได้ฟรี

นายสุชาติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รับรายงานจากนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วยว่า การฝึกช่างเชื่อมมีลักษณะงานเชื่อมหลายประเภท เช่น งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมทิก งานเชื่อมแม็ค งานเชื่อมฟลักซ์คอร์ งานเชื่อมท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง รวมถึงการเชื่อมใต้น้ำ ซึ่งมีลักษณะการทำงานแตกต่างกันไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมีการฝึกอบรมงานเชื่อมดังกล่าวในหน่วยฝึกแต่ละจังหวัด ตามลักษณะความต้องการของสถานประกอบกิจการและตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วย ที่ผ่านมามีการหารือร่วมกับนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศอาหรับ

ทำให้ทราบว่าบริษัทมีแผนจ้างแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาระเบียในตำแหน่งวิศวกร ช่างเชื่อม และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ใต้น้ำ โดยย้ำว่าต้องการแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการฝึกทักษะฝีมือให้แก่แรงงานไทยที่สนใจไปทำงานในต่างประเทศ ในตำแหน่งช่างเชื่อม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางาน เพื่อเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อมที่ให้บริการในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการนั้น ผู้เข้าฝึกอบรมมีทั้งแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และแรงงานที่ต้องการทำงานในตำแหน่งช่างเชื่อม เพื่อยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานสากล

แรงงานที่เข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นการยกระดับฝีมือด้านงานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมทิก และงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ การเชื่อมโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอาคาร/ร้านค้า ตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆ ต้องมีการเชื่อมยึด เพื่อให้เกิดความมั่นคง ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเชื่อม จึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ช่างที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันมีแรงงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมช่างเชื่อมกว่า 27,000 คน (ตั้งแต่ปี 2561-2565) และผ่านการทดสอบแล้วกว่า 10,700 คน อัตราค่าจ้างช่างเชื่อมฝีมือโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 500 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างตามประกาศอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ที่กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้ได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เช่น ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 จะได้รับอัตราค่าจ้างตามประกาศไม่ต่ำกว่า 440 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 550 บาท และระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 660 บาท เป็นอัตราค่าจ้างในประเทศ


ผู้สนใจพัฒนาตนเองในอาชีพช่างเชื่อมสามารถใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ฝึกอบรมฟรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ