วัฒนธรรม โรช ไทยแลนด์ สร้างความสุข-เน้นความคล่องตัว

ฟาริด บิดโกลิ ROCHE
ฟาริด บิดโกลิ

บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด (Roche Thailand) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 นับเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของไทยที่มีส่วนร่วมอย่างมากต่อการค้นคว้าการรักษาด้านมะเร็ง ภูมิคุ้มกัน โรคไตเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และโรคหายาก

โดยบริษัทมีการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังร่วมรักษาผู้ป่วยมากถึง 2.9 ล้านคนทั่วประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

โดยล่าสุด “โรช ไทยแลนด์” ได้รับรางวัล “Best Places to Work” ติด 1 ใน 5 อันดับสุดยอดสถานที่ทำงานในประเทศไทยปี 2564 จัดทำโดยบริษัท Best Places to Work ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับโลกที่ทำหน้าที่หาองค์กรโดดเด่นที่มีสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ โรช ไทยแลนด์ เชื่อว่าเป็นเพราะคนในองค์กร และผลงานของพวกเขา ทำให้บริษัทได้รับรางวัลนี้ นอกจากนั้นยังเป็นเพราะการให้ความสำคัญกับสถานที่ทำงานที่สามารถส่งเสริมคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงได้สร้างสำนักงานแห่งใหม่เมื่อต้นปี 2565 ที่เน้นสภาพแวดล้อมคล่องตัว เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถดึงดูดผู้มีความสามารถมาร่วมงาน รักษาคนให้อยู่กับองค์กร และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั้ง 400 คนในไทยได้

“ฟาริด บิดโกลิ” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมา กัมพูชา และลาว กล่าวว่า บริษัทละทิ้งคำว่า “ทรัพยากรบุคคล” แล้วหันมาใช้คำ “ผู้คนและวัฒนธรรม” (People & Culture) แทน เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมให้แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ

ทั้งยังเป็นสิ่งที่ใช้ตัดสินใจว่าแต่ละองค์กรสามารถนำพาพนักงานไปได้ไกลแค่ไหน นอกจากนั้น วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้กำหนดโดยทีมผู้บริหาร แต่ต้องมาจากพลังของทุกคนรวมกัน

“วัฒนธรรมของโรชไม่ใช่องค์กรแบบลำดับขั้น (hierarchy culture) เราหลีกเลี่ยงการควบคุม และการทำงานตามโครงสร้างการทำงานแบบวันต่อวัน แต่จะเน้นการโค้ช และการ empower หรือแปลว่า การให้อำนาจและการเพิ่มพลังให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจมากขึ้น

เปิดโอกาสให้พนักงานได้ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการทำงาน การ empower พนักงานยังสามารถช่วยยกระดับการทำงาน บรรยากาศการทำงาน และความรู้สึกของพนักงาน ทำให้ทำงานได้ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น”ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีพลังในการดูแลสุขภาพคนไทย ช่วยทำให้ทุกคนเข้าถึงยา และการรักษาที่จำเป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พนักงานของเราต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นไม่ว่าบริษัทของเราจะลงมือด้วยตัวเอง หรือร่วมกันกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระบบสาธารณสุขต้องหาแนวทางควบคุมค่าใช้จ่าย ฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรช ไทยแลนด์ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาเหล่านี้

นอกจากนั้น โรช ไทยแลนด์ ยังโฟกัสเรื่อง psychological safety (ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา) หมายถึงบรรยากาศในองค์กรที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าสามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องรู้สึกกลัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลัวความผิดพลาด กลัวถูกต่อว่า จนทำให้ไม่กล้าที่จะแสดงไอเดีย หรือตัดสินใจเกี่ยวกับงานต่าง ๆ

ผลตรงนี้ จึงทำให้มีการเน้นเรื่อง inclusion ในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับความเคารพ ได้รับการยอมรับ ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างเต็มที่ และสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กผู้บริหารได้

อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับบรรยากาศองค์กรแบบ intimacy (ใกล้ชิด) เพื่อเป็นมิตรสัมพันธ์ที่พนักงานมีความสนุกสนาน และมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันด้วย

ที่สำคัญ โรช ไทยแลนด์ ยังเปิดรับพนักงานครอบคลุมทุก ๆ ความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในด้านคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ รวมไปถึงคุณลักษณะที่มองไม่เห็น เช่น ฐานะทางสังคม สถานภาพการมีคู่ครอง และประสบการณ์การทำงาน

เนื่องจากเรามีพนักงานหญิง 76% และในทีมผู้บริหาร 13 คน เรามีผู้หญิงทั้งหมด 9 คนด้วยกัน ขณะที่ทีมผู้บริหารที่โรชจะไม่เรียกว่า leadership team แต่ใช้คำว่า enabling team ซึ่งเป็นทีมที่มีหน้าที่แชร์องค์ความรู้ให้กับทีมต่าง ๆ และส่งเสริม เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น

“ฟาริด บิดโกลิ” กล่าวด้วยว่า สถานที่ทำงานที่น่าอยู่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสุขให้กับพนักงาน และเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้ เมื่อต้นปี 2565 โรชจึงสร้างออฟฟิศใหม่ที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ จากไอเดียของพนักงาน

โดยเราให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบออฟฟิศที่ตอบโจทย์ตนเอง และองค์กร เพราะสถานที่ทำงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น สำนักงานของโรชจึงมีทั้งโซนทำงานที่เปิดเป็นอิสระ พนักงานสามารถเลือกนั่งทำงานตามความเหมาะสม และความต้องการ

ส่วนผู้บริหารจะไม่มีห้องส่วนตัวเพื่อให้พนักงานสามารถเข้าหาพูดคุยปรึกษาได้ตลอด ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมด้วย นอกจากนั้น เรามียังพื้นที่ผ่อนคลาย โซนนั่งเล่น และโซนเล่นกีฬา เช่น โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง เก้วอี้นวด มีขนมและเครื่องดื่มบริการพนักงาน และมีบริการสมัครสมาชิกฟิตเนสให้พนักงานเล่นฟรีอีกด้วย

“สำหรับรางวัล Best Workplace Award 2021 ผมรู้สึกขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรม และวิธีการทำงานที่คล่องตัว เพราะนี่คือรางวัลของทุกคน พนักงานคือผู้ที่ทำให้เราเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม”

“ฟาริด บิดโกลิ” บอกว่า ความท้าทายของบริษัทต่าง ๆ ในยุคหลังโควิด-19 คือ การดึงดูดคนให้มาทำงานที่สำนักงาน เพราะที่ผ่านมาหลายบริษัทมีการทำงานจากที่บ้าน ทำให้หลายคนเกิดความเคยชินและไม่อยากออกมาเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัด

“สำหรับโรช เราเผชิญกับความท้าทายนี้ได้ดี สามารถดึงดูดพนักงานให้มีความสุขกับการมาทำงาน ด้วยการสร้างรูปแบบการทำงานที่ agile (การทำงานที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน) และมีการทำงานแบบ hybrid รูปแบบการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานที่สำนักงานและที่บ้าน


ทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีที่มากกว่าเครื่องมือประชุมออนไลน์ แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้การทำงานวางแผนงาน กิจกรรมต่าง ๆ และติดตามผลมีประสิทธิภาพ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ