กรมศิลป์จัดนิทรรศการ 100 ปี ศิลปสู่สยาม รำลึก ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ศิลป์ พีระศรี

กรมศิลปากร จัดนิทรรศการ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” ครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เดินทางมาทำงานในไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 เมษายน 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” (100 Years of Silpa to Siam : Aesthetics of modern Art) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ที่ “ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี” (Corrado Feroci) เดินทางมารับราชการในประเทศไทย ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา

เนื่องจากเป็นวาระครบรอบ 100 ปี ที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เดินทางมารับราชการที่ประเทศไทย ประกอบกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมที่ศาสตราจารย์ศิลป์ใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว

Advertisement

ศิลป์ พีระศรี

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษ ๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงและเผยแพร่ประวัติรวมทั้งผลงานของ ศาสตราจารย์ศิลป์ ที่เดินทางมารับราชการที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2466 ทั้งในฐานะประติมากรของกรมศิลปากร กระทรวงวัง และครูผู้วางรากฐานการศึกษาทางด้านศิลปะตามหลักวิชาการแบบตะวันตก (Western Academic Art)

โดยจำลองบรรยากาศห้องทำงานเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว รวมทั้งภาพร่าง งานจิตรกรรม ประติมากรรม อันทรงคุณค่า ไปจนถึงภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์รุ่นแรกและศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ดังนี้

Advertisement

ศิลป์ พีระศรี

ห้องที่ 1 จำลองบรรยากาศห้องทำงานเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ จัดแสดงประติมากรรมปลาสเตอร์และสำริด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ภาพถ่าย และภาพลายเส้นแผนการสอนของศาสตราจารย์ศิลป์ โดยนำเสนอประวัติของศาสตราจารย์ศิลป์ ลำดับเหตุการณ์ของชีวิต และผลงาน ผ่านเส้นเวลาที่เทียบเคียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยและโลก

ห้องที่ 2 เป็นส่วนต่อขยายจากห้องที่ 1 จัดแสดงผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ เช่น ประติมากรรมปลาสเตอร์และสำริด แบบร่างภาพจิตรกรรมภายในพระพุทธรัตนสถาน พระบรมมหาราชวัง งานออกแบบประติมากรรมนูนต่ำบนเหรียญ ภาพถ่ายศาสตราจารย์ศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุจัดแสดงภายในห้อง

Advertisement

ห้องที่ 3 และ 4 จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินไทยรุ่นบุกเบิก ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงถึงความพยายามในการขับเคลื่อนวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยในยุคเริ่มต้น

ผ่านผลงานที่ศาสตราจารย์ศิลป์ได้ซื้อไว้เพื่อสนับสนุนให้ลูกศิษย์มีกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งบางส่วนเคยได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในยุคแรก ๆ

ศิลป์ พีระศรี

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ “๑๐๐ ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย” ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 เมษายน 2566 ที่อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยเปิดให้เข้าชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าเข้าชมชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท

ศิลป์ พีระศรี ศิลป์ พีระศรี ศิลป์ พีระศรี ศิลป์ พีระศรี ศิลป์ พีระศรี