Unfolding Bangkok ชมงานศิลป์ การแสดง เวิร์กช็อป ที่สวนป่าเบญจกิติ

Greeting Benjakitti
The Center of the Universe โดย อรรถพร คบคงสันติ

Greeting Benjakitti ภายใต้งาน UNFOLDING BANGKOK สัมผัสงานศิลป์ ชมการแสดง พร้อมทำเวิร์กช็อป ที่สวนเบญจกิติ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงาน “GREETING BENJAKITTI” ศิลปะจัดวาง ณ สวนเบญจกิติ ภายใต้งานหลัก “UNFOLDING BANGKOK เปิดประสบการณ์ใหม่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายน 2566

Greeting Benjakitti เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.-30 ก.ย. 66 ตลอดระยะเวลาถึง 6 เดือน ณ สวนป่าเบญจกิติ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ธีม ภายใต้งาน UNFOLDING BANGKOK โดยนำ 5 ผลงานศิลปะจัดวาง (Art Installation) การแสดงศิลปะ (Performing Art) และกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อทำความเข้าใจกับพื้นที่ ผู้อยู่อาศัย และผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชม เพิ่มความสุนทรีย์ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

Greeting Benjakitti
วิวสวนป่าเบญจกิติ เมื่อมองผ่านผลงาน The Center of the Universe

โดยศิลปินชั้นนำของไทยทั้ง 5 คน ได้แก่ “สุวรรณี สาระบุตร”, “วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์”, “สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์”, “สุริยะ อัมพันศิริรัตน์” และ “อรรถพร คบคงสันติ” พร้อมด้วย “อังกฤษ อัจฉริยโสภณ” ภัณฑารักษ์  ได้ร่วมกันนำเสนอ 5 ผลงานที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และผู้คน ในจุดต่าง ๆ ของสวนป่าเบญจกิติ ต้นแบบสวนสาธารณะเชิงนิเวศแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่อาศัยของพืชและสัตว์ รวมทั้งการเป็นพื้นที่สันทนาการตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของผู้ใช้บริการกว่า 5,000 ต่อวัน

Advertisement

Greeting Benjakitti แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลักด้วยกัน ได้แก่ ผลงานศิลปะจัดวางโดยศิลปินทั้ง 5 คน และศิลปะการแสดงรวมทั้งเวิร์กช็อป ในวันเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นสัปดาห์เทศกาลสงกรานต์)

ศิลปะจัดวาง 5 ชิ้น ของศิลปินดัง 5 คน รอบสวนป่า

The Circle Biogenesis 2023 โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์

ผลงานในรูปแบบวงกลมที่สะท้อนสัญลักษณ์ของเวลาและชีวิตที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง สื่อถึงสัญลักษณ์ของเวลาและการโครจรของดวงอาทิตย์ 24 ชั่วโมงใน 1 วัน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา หรือ 8-8-8 สื่อถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ ชีวิต และจักรวาล ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี นำเสนอผ่านโซลาร์เซลล์ที่สูบน้ำขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พืช และอาหารของคนไทย

เรือนแห่งความเงียบ โดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไม่หยุดนิ่งของเมืองใหญ่ House of Silence หรือเรือนเเห่งความเงียบ ถูกออกแบบให้เกิดมิติของแสงและเงา ชวนนึกถึงการมีอยู่ของสรรพสิ่ง ความว่างเปล่า และใช้เวลาทบทวนอยู่กับตัวเอง

Greeting Benjakitti
ผึ้งน้อยธานี โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

ผึ้งน้อยธานี โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

Advertisement

Stingless Bee City หรือ ผึ้งน้อยธานี เป็นศิลปะจัดวางขนาดใหญ่ที่ได้แรงบันดาลมาจากการเรียงตัวกันของเกสรดอกไม้และอีกนัยหนึ่งคืออาคารสูงในย่านธุรกิจ โดย Stingless Bee City ถูกออกแบบให้เป็นที่อยู่ของผึ้งชันโรง ที่พบเห็นได้ทั่วไปในสวนป่าเเห่งนี้ เป็นการเคารพสัตว์ที่มีขนาดเล็กซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศของเมืองใหญ่

Greeting Benjakitti
วิลล่านกเงือก โดย สุวรรณี สาระบุตร

วิลล่านกเงือก โดย สุวรรณี สาระบุตร

ความร่วมมือระหว่างศิลปินและชุมชนช่างปั้นครกดินเผาไทญ้อ บ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกิดเป็นผลงานเครื่องปั้นดินเผากว่า 200 ชิ้นที่สื่อถึงที่อยู่อาศัยของนกเงือก ชวนสร้างความตะหนักรู้เรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่ถูกคุกคามจากมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยให้นกและสัตว์อื่น ๆ ในพื้นที่สวนป่าแห่งนี้อีกด้วย

The Center of the Universe โดย อรรถพร คบคงสันติ

ผลงานที่ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านกล้องคาไลโดสโคปที่ออกแบบใหม่ เกิดเป็นความแตกต่างของแสง สี และการมอง ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและทิศทางของผู้ที่เข้ามาสัมผัส เกิดเป็นการมองสวนป่าท่ามกลางเมืองแห่งนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

Advertisement
Greeting Benjakitti
The Center of the Universe โดย อรรถพร คบคงสันติ

การแสดงและเวิร์กช็อป ถึง 23 เม.ย.นี้

การแสดง

 • กวิน พิชิตกุล การแสดง Bugs in Area วันที่ 18-19 มี.ค. และ 22-23 เม.ย. เวลา 17.00-17.15 น. และ 18.00-18.15 น. สถานที่ The Center of the Universe
 • สินีนาฏ เกษประไพ การแสดง Microbe วันที่ 18-19 มี.ค. และ 22-23 เม.ย. เวลา 17.30-17.45 น. และ 18.30-18.45 น. สถานที่ ผลงานผึ้งน้อยธานี

ละครใบ้ สตรีตโชว์ มายากล

 • 2ManShow ละครใบ้ วันที่ 18 เม.ย. เวลา 17.00-17.30 น.
 • Atom Hoop X Vk.Vich มายากล วันที่ 18 เม.ย. เวลา 17.40-18.10 น.
 • Boy Clown สตรีตโชว์ วันที่ 19 เม.ย. เวลา 17.00-17.30 น.
 • Konnakhao คณะละครใบ้คนหน้าขาว วันที่ 19 เม.ย. เวลา 17.40-18.10 น.
 • Ta Lent Show ละครใบ้ วันที่ 22 เม.ย. 17.00-17.30 น.
 • Imagica มายากล วันที่ 22 เม.ย. 17.40-18.10 น.
 •  Vk.Vich มายากล วันที่ 23 เม.ย. เวลา 17.00-17.30 น.
 • Funny Fin มายากลสาย Comedy วันที่ 23 เม.ย. เวลา 17.40-18.10 น.

LAB 5 SOUND WORKS

 • Benjakitti Sound Project (Sound Tour) 25-26 มี.ค. เวลา 17.00-19.00 น. สถานที่ ใต้บันไดทิศตะวันออกของ Amphitheatre (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
 • Benjakitti Sound Project (Sound Installation) 1-2 เม.ย./8-9 เม.ย. และ 22-23 เม.ย. เวลา 16.00-20.00 น. ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

BABYMIME ละครใบ้

 • วันที่ 25-26 มี.ค. และ 1 เม.ย. เวลา 17.00-18.00 น. สถานที่ เวทีหลัก Amphitheatre

ธนกฤต การะมัด และธันยธร จันเสถียร

 • Movement-Based Performance วันที่ 25-26 มี.ค./1-2 เม.ย. และ 8-9 เม.ย. เวลา 17.00-17.15 น. และ 18.00-18.15 น. สถานที่ House of Silence

ผดุง จุมพันธ์ 

 • The Solo Contemporary Dance วันที่ 25-26 มี.ค. เวลา 17.30-17.45 และ 18.30-18.45 น. สถานที่ The Center of the Universe
 • The Xylophone Movement with Thai Traditional Xylophone วันที่ 1 เม.ย. และ 9 เม.ย. เวลา 17.30-17.45 และ 18.30-18.45 น. สถานที่ The Center of the Universe
 • The Collab Movement with Guest Artists & Contact Improvisation วันที่ 2 เม.ย. และ 8 เม.ย. เวลา 17.30-17.45 และ 18.30-18.45 น. สถานที่ The Center of the Universe

ละครชาตรี คณะอนัตตาชาตรี

 • วันที่ 2 เม.ย. และ 8-9 เม.ย. เวลา 17.00-18.00 น. สถานที่ เวทีหลัก Amphitheatre

เวิร์กช็อป

 • Thai Dancercise โดย THAI FIT STUDIO วันที่ 25-26 มี.ค. และ 22-23 เม.ย. เวลา 18.00-18.45 น. สถานที่ Amphitheatre (จำนวน 30 คน ลงทะเบียนหน้างาน)
 • Mandala จากสีดิน โดย ครูสิตฐ์ วันที่ 25-26 มี.ค./1-2 เม.ย. และ 22-23 เม.ย. เวลา 16.00-16.30/ 16.45-17.15 และ 17.30-18.00 น. สถานที่ ใต้บันไดทิศใต้ของอาคาร 1
 • Painting With Soil And Plants วันที่ 8-9 เม.ย. เวลา 16.00-16.30/16.45-17.15 และ 17.30-18.00 น. สถานที่ ใต้บันไดทิศใต้ของอาคาร 1
 • โยคะเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกาย โดย ครูแอน อมรศรี วันที่ 1-2 เม.ย. และ 8-9 เม.ย. เวลา 18.00-18.45 น. สถานที่ Amphitheatre
Greeting Benjakitti
ผึ้งน้อยธานี โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
Greeting Benjakitti
ผึ้งน้อยธานี โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์
Greeting Benjakitti
วิวสวนป่าเบญจกิติ เมื่อมองผ่าน ผลงาน The Center of the Universe
Greeting Benjakitti
วิลล่านกเงือก กลางน้ำ โดย สุวรรณี สาระบุตร
Greeting Benjakitti
ภาพจาก www.cea.or.th