จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ รับเดือนสิ่งแวดล้อม-วันทะเลโลก

จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ

จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ “Solutions to Plastic Pollution” ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 “ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต” จัดนิทรรศการ “Solutions to Plastic Pollution” แสดงผลงานศิลปะจากขยะ ชวนตระหนักถึงผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในเดือนสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก

นิทรรศการ Solutions to Plastic Pollution มุ่งถ่ายมอดความรู้และเรื่องราวของขยะจากทะเลภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shout Out for Wild Ocean” ผ่านการตั้งคำถามและหัวข้อต่าง ๆ เช่น การเดินทางของพลาสติกในทะเล และพลาสติกในน้ำหายไปไหน ? เป็นต้น

จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ

เพื่อสร้างจิตสำนึก ลด ละ เลิก การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ภายในนิทรรศการจึงได้รวบรวมขยะต่าง ๆ รวมถึงถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย ทั้งจากภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ และจากชายหาดทะเลป่าตองมากกว่า 100 กิโลกรัม มาจัดแสดงในรูปแบบของผลงานศิลปะสัตว์ทะเล อาทิไม่ว่าจะเป็น เต่าทะเล, ปลาดาว, ปลาวาฬ, ปลาหมึกยักษ์ และปะการัง

ไฮไลต์อยู่ในวันที่ 8 มิ.ย. 66 ซึ่งตรงกับ “วันทะเลโลก” (World Ocean Day)  พบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าพิเศษจาก “มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว” (Mai Khao Marine Turtle Foundation) เช่น กระเป๋ารักษ์โลก, ตุ๊กตาเต่า และสัตว์ทะเลต่าง ๆ

Advertisement

จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ

โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าจะมอบให้กับมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development : UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ที่ กรุงริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2535

โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกกว่า 178 ประเทศร่วมกันเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ พร้อมให้องค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเลอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ

จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลกเมื่อปี 2551 และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552

สำหรับผู้ที่สนใจ นิทรรศการศิลปะจากขยะ Solutions to Plastic Pollution เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย. 66 ณ โซนเดอะการ์เด้น ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ