วันมาฆบูชา 2567 ปักหมุด 9 สถานที่เวียนเทียน 24 กุมภาพันธ์นี้

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร l Mahathatu Temple Bangkok
ภาพจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร l Mahathatu Temple Bangkok

วันมาฆบูชา 2567 ปักหมุด 9 สถานที่เวียนเทียน วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตามปฏิทินจันทรคติ “วันมาฆบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  (หากตรงกับปีอธิกมาส คือปีที่มีเดือน 8 สองหน วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

“กรมการศาสนา” ระบุว่า มาฆบูชา เป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง ซึ่งปรารภการประชุมใหญ่ของพระสาวกที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ในวันเพ็ญเดือน 3 ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์

ส่วนคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมพระสาวก ซึ่งประกอบด้วยองค์สี่ หรือการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ประกอบด้วย

  1. พระสงฆ์ที่มาประชุมวันนั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
  2. พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งสิ้น
  3. พระสงฆ์ที่ประชุมวันนั้นมีจำนวนถึง 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
  4. วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระจันทร์เต็มดวงบริบูรณ์

สำหรับคำว่า “โอวาทปาติโมกข์” หมายถึง โอวาทที่เป็นประธาน หรือคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา โดยย่อมี 3 ประการ คือ

  1. การไม่ทำบาปทั้งปวง (ละชั่ว)
  2. การยังกุศลให้ถึงพร้อม (ทำความดี)
  3. การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว (ทำจิตใจบริสุทธิ์)

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้ทำการรวบรวมสถานที่จัดกิจกรรมเวียนเทียนมาฆบูชา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและคำสอนของพระพุทธเจ้า ใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลย

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมมากมายในวันมาฆบูชา โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปในเวลา 06.00 น.

ไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุ-สามเณร ก่อนออกรับบิณฑบาต ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเวลา 19.30 น.

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ภาพจาก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ซึ่งตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 3 ณ พระอารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

โดยกิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 06.00 น. มีการทำบุญตักบาตรด้านหน้าพระอุโบสถ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า การแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจนการเวียนเทียนในช่วงค่ำ เวลา 18.30 น.

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ภาพจาก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

สวนโมกข์กรุงเทพ

สวนโมกข์กรุงเทพ เชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียนในสวน และภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ

โดยกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 จะเริ่มตั้งแต่ 08.00-22.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) 

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ไหว้พระ สวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร พร้อมฟังพระธรรมเทศนาในเวลา 19.00 น. และเข้าสู่พิธีเวียนเทียน ในเวลา 20.00 น.

วัดยานนาวา พระอารามหลวง
ภาพจาก วัดยานนาวา พระอารามหลวง

วัดปทุมวนาราม

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาในปี 2567 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปออกรับบิณฑบาต หลังจากนั้นจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ สำหรับพิธีเวียนเทียนนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ภาพจาก วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สำหรับ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กำหนดการบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป โดยพระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ลานหน้าพระพุทธธรรมกายเทพมงคล

จากนั้นเวลา 19.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ มีพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ แสดงโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต และทำประทักษิณเวียนเทียน รอบองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

วัดปากน้ำ
ภาพจาก Watpaknam.bkk

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สนามหลวง

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร (สนามหลวง) ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ปี 2567 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์นี้

โดยกิจกรรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในเวลา 08.30 น. เรื่อยไปจนกระทั่งเวียนเทียนในเวลา 19.30 น.

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม ณ ท้องสนามหลวงจะมีพิธีฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร l Mahathatu Temple Bangkok
ภาพจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร l Mahathatu Temple Bangkok

วัดหัวลำโพง

วันมาฆบูชาปีนี้ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วม “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

โดยจะมีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เวลา 16.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และมีพิธีเททองหล่อพระในเวลา 17.00 น. สำหรับพิธีเวียนเทียนจะเริ่มตั้งเเต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง Wat Hua Lamphong
ภาพจาก วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง Wat Hua Lamphong

พุทธมณฑล นครปฐม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานหน้าพระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์นี้

โดยเวลา 07.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และจะมีพิธีเวียนเทียนในเวลา 17.00 น. ก่อนที่จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรมในเวลา 18.30 น.ต่อไป

ทั้งนี้ ใครที่ไม่สะดวกไป สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาพจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ