บรรยากาศพิธีรับมอบ โกลเด้นบอย คึกคัก คนร่วมงานล้นหลาม

โกลเด้นบอย

บรรยากาศพิธีรับมอบ โกลเด้นบอย และประติมากรรมสตรีพนมมือ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (เดอะเม็ท) สหรัฐอเมริกา คึกคัก มีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรจัดพิธีรับมอบโบราณวัตถุ จำนวน 2 รายการ คือ ประติมากรรมโกลเด้นบอย และประติมากรรมสตรีพนมมือ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน (เดอะเม็ท) สหรัฐอเมริกา

พิธีรับมอบมีนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธาน และมีนายจอห์น กาย ภัณฑารักษ์แผนกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้แทนพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันในการดำเนินการมอบส่งคืนโบราณวัตถุแก่ไทย

โดยมีนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

Advertisment

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานจากพื้นที่ว่า บรรยากาศในพิธีคึกคักเป็นอย่างมาก มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

โกลเด้นบอย

Advertisment