วัน แบงค็อก จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชั่น”

วัน แบงค็อกจับมือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชั่น” สร้างแรงขับเคลื่อนสู่กรุงเทพฯที่ยั่งยืนในอนาคต ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการวัน แบงค็อก กล่าวว่า วัน แบงค็อกให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเมืองยั่งยืน และสนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างสมบูรณ์

จึงได้ร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชั่น” โดยนำผลงานบางส่วนจากนิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนธันวาคม 2564-เมษายน 2565 มาจัดแสดงในมุมมองใหม่

โดยคัดเลือกผลงานของนักสร้างสรรค์ 3 ท่านที่นำเสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯในหลากหลายมิติ และบริบทที่แตกต่างกัน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน ถึงอนาคต ตลอดจนความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเมืองนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของวัน แบงค็อก ที่จะร่วมเสริมสร้างศักยภาพของกรุงเทพฯให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในฐานะศูนย์กลางของประสบการณ์ระดับโลกสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผู้คนเป็นหลัก ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสมาร์ทซิตี้ เพื่อการใช้ชีวิตในเมืองที่สมบูรณ์แบบในอนาคตทั้งนี้ นิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชั่น” มีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อให้เห็นว่า แม้มนุษย์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ แต่มนุษย์ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน ต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับเมืองได้เช่นกัน ผ่านผลงานของ 3 นักสร้างสรรค์ที่ร่วมสำรวจเมืองเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

เมืองเปราะบาง/ภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพฯ โดย ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯผ่านทางภาพถ่ายฟิล์มกระจก มีทั้งภาพที่สมบูรณ์และภาพที่ชำรุดบางส่วน เพื่อนำเสนอมุมมองของเมืองที่ไม่สมบูรณ์แบบและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนสะท้อนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการมองเมืองกรุงเทพฯ ทั้งตามความเป็นจริงและในอุดมคติ

บันทึกประสบการณ์สำรวจเครือข่ายสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล, 2564 โดยวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ศิลปินนักออกแบบ และผู้ก่อตั้ง DuckUnit ที่สำรวจเครือข่ายแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการสัญจรทางธรรมชาติ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการคมนาคมหลัก จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่ถูกละเลย และค้นพบการเดินทางรูปแบบใหม่บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ไบโอจีเนซิส 2121โดยสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ สถาปนิกรางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้ง Walllasia นำเสนอมุมมองของการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต ผ่านบริบทเชิงสัญลักษณ์ของน้ำและที่อยู่อาศัย เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ทั้งผู้คน น้ำ ต้นไม้ แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี

“เราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ จึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาความก้าวหน้าให้กับเมืองและมุ่งมั่นนำพากรุงเทพฯไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี นอกจากนี้ ยังพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างชุมชนศิลปะที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไป ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้จะเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้ผู้คนได้เข้ามาสำรวจความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯในมิติต่าง ๆ ผ่านมุมมองทางศิลปะ ตลอดจนสร้างแรงขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายวรวรรตกล่าวเสริม


ทั้งนี้ นิทรรศการ “เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชั่น” จัดแสดงที่เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก (The Prelude One Bangkok) ตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ