จ่อปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท เสนอ ครม. สัปดาห์หน้า

รองปลัดเกษตรฯ ยืนยันต่อชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท สัปดาห์หน้า​

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จากทุกภาคของประเทศไทย เข้าพบ เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีขออนุมัติปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนม (ขอปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 2.25 บาท)

โดยขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 17.50 บาท เป็น 19.75 บาท และขอปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมในปี 2565 จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็นกิโลกรัมละ 21.25 บาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท โดยคาดว่าจะสามารถเข้า ครม.ได้ภายในสัปดาห์หน้า
(23 ส.ค. 65)


ทั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์จะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกร 0.75 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ ให้คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) พิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ