อโกรว์พลัส ทุ่ม 55 ล้าน เปิดตัวธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

อโกรว์พลัส

อโกรว์พลัส ทุ่ม 55 ล้าน เปิดตัวธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร มุ่งวิจัย ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมใหม่ พร้อมใช้สื่อออนไลน์ ออฟไลน์ หวังยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายตะวัน น้อยมีธนาสาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อโกรว์พลัส จำกัด เปิดเผยว่า วิกฤตโควิดส่งผลกระทบต่อระบบซัพพลายเชนทั่วโลก ทำให้ระบบห่วงโซ่การผลิตทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง และหลายประเทศเกิดความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหาร

จากโอกาสดังกล่าวจึงเปิดตัวบริษัทในเครือ ประกอบด้วย อะโกรว์แล็บ จำกัด หน่วยวิจัยและเทคโนโลยีในรูปแบบของโรงงานผลิตพืช และการปลูกพืชในโรงเรือน ตามด้วยบริษัท เธอร์บาลิสต้า จำกัด ปลูกกลางแจ้งมาตรฐานออร์แกนิค, บริษัท อะโกรว์ฟาร์ม จำกัด จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และบริษัท อโกรว์แคร์ จำกัด จัดจำหน่ายผลผลิตแปรรูปทางการเกษตร เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง

Advertisement

โดยอโกรว์พลัสจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อโมเดลการทำธุรกิจทางการเกษตรครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งในระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการร่วมพัฒนาธุรกิจ การต่อยอดทางธุรกิจ การร่วมลงทุน ไปจนถึงผู้บริโภครายย่อย เพื่อยกระดับการเกษตรแบบเดิมให้กลายเป็นเกษตรสมัยใหม่

สำหรับแผนการดำเนินงาน บริษัทใช้เงินลงทุนประมาณ 50-55 ล้านบาท กว่า 80-90% เป็นงบลงทุนที่ใช้เพื่อการวิจัย ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตผลทางการเกษตรควบคู่กับแผนการตลาด เตรียมสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้นำดาต้ามาช่วยตัดสินใจให้แม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ตั้งแต่ปี 2563-2565 กลุ่ม Agrow เน้นเรื่องการวิจัย ค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการวางโครงสร้างของกลุ่ม ในปี 2565 จึงยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายรายได้อย่างชัดเจน และคาดว่าภายในปี 2565 กลุ่มลูกค้าจะเติบโตขึ้น

Advertisement