ตรึงราคาดีเซลสัปดาห์ที่ 13 กองทุนติดลบ 1.22 แสนล้านบาท

ตรึงดีเซลอีกสัปดาห์ หลังกองทุนยังอุดหนุน 2.76 บาท ฐานะติดลบ 1.22 แสนล้านบาท

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายนายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่าสัปดาห์นี้คณะกรรมการบริหารกองทุน (กบน.) ไม่มีการพิจารณาการปรับราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากราคา gas oil ลง 15.85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

โดยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยังคงอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ไม่เกิน 35 บาท จนถึงวันที่ 12 ก.ย. 2565 ซึ่งเป็นการตรึงราคาต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 13 ติดต่อกัน

Advertisement

“ขณะนี้คงยังไม่ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงในเวลานี้ เนื่องจากกองทุนยังต้องอุดหนุนราคาดีเซลอยู่ที่ 2.76 บาท/ลิตร ซึ่งปัจจุบันฐานะกองทุน ณ วันที่ 4 ก.ย. 2565 ติดลบ 122,214 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 80,343 ล้านบาท บัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 41,871 ล้านบาท”