8 จังหวัดลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูล น้ำท่วมแล้ว 4 แสนไร่

GISTDA เผยภาพดาวเทียมเผย 8 จังหวัดลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล น้ำท่วมกว่า 4 แสนไร่ พื้นที่นาเสียหาย 2.4 แสนไร่

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม ICEYE (ไอซ์อาย) ของวันที่ 28 กันยายน 2565 พบน้ำท่วมขังในบริเวณหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล รวมทั้งสิ้น 410,328 ไร่

ในเขตจังหวัด ศรีษะเกษ 112,676 ไร่ สุรินทร์ 109,747 ไร่ ร้อยเอ็ด 72,757 ไร่ ยโสธร 36,052 ไร่ กาฬสินธุ์ 29,722 ไร่ อุบลราชธานี 27,252 ไร่ มหาสารคาม 18,918 ไร่ และอำนาจเจริญ 3,204 ไร่ ในขณะที่พื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบรวม 240,716 ไร่ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง ชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน


สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง