พายุโนรูเข้าไทย ชัยภูมิเตรียมรับน้ำท่วม ชี้ฝนมากกว่าเตี้ยนหมู่ ปี 2564

แม่น้ำชี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมืออุทกภัยจากพายุโซนร้อนโนรู เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูง ชี้เทียบกันกับพายุเตี้ยนหมู่เมื่อปีที่แล้ว ปริมาณฝนจะเยอะกว่า

วันนี้ 27 กันยายน 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมรับมือพายุโซนร้อนโนรู ที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2565 จังหวัดชัยภูมิจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนรูในครั้งนี้ด้วย

สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิได้คาดการณ์ลักษณะอากาศ และปริมาณน้ำฝนจากการเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ในเดือนกันยายนนี้ น่าจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่แล้วจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนรู โดยในระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 จะมีปริมาณฝนตกร้อยละ 80 ความแรงของพายุและปริมาณฝนจะเยอะกว่าพายุเตี้ยนหมู่เมื่อปีที่แล้ว เพราะระยะเวลาของพายุจะอยู่ยาวกว่า

แม่น้ำชี
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

โดยอำเภอที่จะเป็นโซนหน้าพายุรับกลุ่มฝนในช่วงแรก ๆ ได้แก่ อำเภอคอนสาร ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ คอนสวรรค์ และอำเภอเมือง ก่อนจะเคลื่อนไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อม เคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงและปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้แม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณที่น้ำเคยท่วม ให้รีบดำเนินการและเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับหากเกิดอุทกภัย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิได้เตรียมความพร้อมโดยวางแผนพร่องน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนโนรูที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อม จัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วและไม่ให้ประชาชนอดข้าวอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามในระยะนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด