กรมชลฯแจง น้ำเหนือเพิ่มจำนวนมาก เร่งระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการระบายน้ำเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยา สาเหตุจากน้ำเหนือเพิ่มขึ้น และรองรับผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “โนรู” ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อิทธิพลของพายุ “โนรู” ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกกระจายตัวทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ทำให้มีปริมาณน้ำจากทางตอนบน ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นจำนวนมาก ก่อนจะไหลมารวมกับน้ำที่มาจากลุ่มน้ำสะแกกรัง

               

ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย. 65 เวลา 11.00 น.) เพื่อเร่งระบายน้ำจากทางตอนบน

ทั้งนี้ หากระดับน้ำทางตอนบนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือในอัตรา 2,300-2,500 ลบ.ม/วินาที ในระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. 65 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนด พร้อมจัดการจราจรทางน้ำ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไป