ประกันรายได้ยางเฟส 4 ทุ่ม 1.6 หมื่นล้าน มอบของขวัญชาวสวน

ยางพารา 1

กยท. แง้มชงประกันรายได้ยาง เฟส 4 เป็นของขวัญปีใหม่เกษตรกร​ วงเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ชี้ราคายางมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังเข้าสู่ฤดูปิดกรีด ปริมาณยางเริ่มลดลง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 4 เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ และลดผลระทบต่อการดำเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย ในพื้นที่สวนยาง 19 ล้านไร่ และคาดว่าจะใช้งบฯ ดำเนินการทั้งสิ้น 1.6 หมื่นล้านบาท

สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล
สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล

นายสุขทัศน์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด กยท.ได้ประชุมหารือกับทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)​ หรือสภาพัฒน์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการในเรื่องของงบประมาณและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ พิจารณาให้พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร​ต่อไป

นายสุขทัศน์กล่าวว่า ในส่วนของราคายางมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเตรียมเข้าสู่ฤดูปิดกรีด และปริมาณยางเริ่มลดลง จำเป็นจะต้องจัดซื้อยางเพื่อสร้างความมั่นคงในภาคการผลิต ซึ่งจะทำให้ความต้องการยางเพิ่มขึ้น