วิธีเช็กสิทธิ ตรวจสอบสถานะโอนเงิน ประกันรายได้ยางพารา เฟส 4

ยางพารา
Photo by Peggy und Marco Lachmann-Anke on Pixabay

เปิดวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน โครงการประกันรายได้ยาง เฟส 4 ตรวจสอบอย่างไร ด้านคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เตรียมเคาะต่อ หลังประชุมเอเปค

โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2565/2566 ครอบคลุมผลผลิตการเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา ซึ่งก่อนหน้านี้ การประกันรายได้พืชทุกชนิด ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายแต่ละพืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเว้นยางพาราที่ยังไม่มีการประชุมบอร์ดแต่อย่างใด

โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่ 4 มีการเลื่อนออกไปก่อน จากเดิม 31 ตุลาคม 2565 เป็น 21 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจ และเป็นช่วงการประชุมเอเปค 2022 นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่รัฐบาลน่าจะใช้งบประมาณจำนวนมาก เพื่อเยียวยาพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมก่อน

ก่อนหน้านี้ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน ดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ (เฟส) ใช้เงินรวม 33,945.52 ล้านบาท ขณะนี้ กยท.อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินโครงการประกันรายได้ เฟส 4 ระยะเวลา 6 เดือน คาดว่าจะใช้งบฯดำเนินการ 1.6 หมื่นล้านบาท

Advertisement

โดยเกณฑ์การชดเชยยางพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดแล้ว ชดเชยให้รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยมีราคาประกัน ดังนี้

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคาประกัน 60 บาท/กก.
  • น้ำยางสด (DRC 100%) ราคาประกัน 57 บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคาประกัน 23 บาท/กก.

แบ่งสัดส่วนรายได้ระหว่างเจ้าของสวนและคนกรีด สัดส่วน 60% ต่อ 40% ของรายได้ทั้งหมด

สำหรับการพิจารณามาตรการในขั้นตอนต่อไป เมื่อทุกบอร์ดจากทั้ง 5 ชนิดพืช ผ่านการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะยื่นเสนอต่อที่ประุชมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณามาตรการต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิประกันรายได้ยางพารา เฟส 4 ได้ที่ https://www.raot.co.th/gir/index/ โดยการตรวจสอบสิทธิการประกันรายได้ยางพารา เฟส 4 จะสามารถตรวจสอบได้ตามระยะเวลาที่หน่วยงานรัฐกำหนด หลังโครงการดังกล่าวผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว

Advertisement

ขณะที่การตรวจสอบสถานะการโอนเงิน เกษตรกรชาวสวนยางและเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขการประกันรายได้เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ของ ธกส. https://chongkho.inbaac.com/ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ทั้ง แอปพลิเคชั่น A-Mobile Plus บริการ SMS Alert และไลน์ BAAC Connect @baacfamily