เอสโซ่-บางจาก แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปมกระแสข่าวดีลเทกโอเวอร์

บางจาก เอสโซ่

เอสโซ่แจงปมดีลบางจาก ว่าไม่ขอออกความเห็น ฟากบางจากชี้ดีลซื้อเอสโซ่ ยังไม่มีข้อสรุป รวมถึงรายละเอียด-เงื่อนไขการลงทุนใด ๆ ย้ำยังมีความพร้อมลงทุนเสมอ การตัดสินใจต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดยุทธศาสตร์

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นางอังสนา พิเรนทร เลขานุการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงข้อมูลข่าวลือที่ปรากฏในสื่อว่าบางจากปิดดีลเทกโอเวอร์เอสโซ่ต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อบางฉบับซึ่งอ้างถึงบริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นั้น บริษัทขอเรียนว่าบริษัทไม่ออกความเห็นเรื่องข่าวลือหรือการคาดเดาใด ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Advertisement

เอสโซ่

 

ในวันเดียวกัน (30 ธ.ค. 2565) นางสาววรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ เลขานุการบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO นั้น

Advertisement

บริษัทขอชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาการลงทุนอยู่เสมอ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุป รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขการลงทุนใด ๆ

ทั้งนี้ การตัดสินใจต่าง ๆ ต้องเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด หากมีข้อสรุปที่ชัดเจน บริษัทจะแจ้งข่าวผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป

บางจาก

Advertisement