ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 22 เงินเข้า 15 มี.ค.นี้ เช็กเลย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

“จุรินทร์” แจ้งประกันรายได้ข้าว งวดที่ 22 เงินเข้าภายใน 15 มี.ค.นี้ ข้าวหอมมะลิ-ข้าวเหนียว ไม่ได้รับชดเชยประกันงวดนี้

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 โดยสัปดาห์นี้เป็นการประกาศราคางวดที่ 22 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2566 ปรากฏว่า

1.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 13,623.27 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 376.73 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,027.68 บาท

2.ข้าวเปลือกปทุมธานี มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 10,948.43 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 51.57 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 1,289.25 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 9,993.54 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 6.46 บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 193.80 บาท

Advertisment

4.ข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางตันละ 12,216.29 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้

5.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 7,052 ครัวเรือน

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 22

Advertisment

อุดม ศรีสมทรง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมค้าข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ช่วงนี้การค้าข้าวภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายข้าวขาวเป็นหลัก โดยราคามีการปรับขึ้นลงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ขณะนี้ ข้าวเจ้านาปรังเริ่มที่จะออกสู่ตลาดแล้ว สำหรับข้าวชนิดอื่นๆ ราคาทรงตัว มีการปรับลดลงเล็กน้อย

ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี และผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การส่งออกในปีนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 1.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนตัวลง และการประมูลข้าวที่ญี่ปุ่น ทำให้เริ่มมีออเดอร์ใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา ทำให้การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะสามารถส่งออกได้ถึง 8 ล้านตัน โดยประมาณ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา

ในงวดที่ 1 – 21 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วจำนวน 2.615 ล้านครัวเรือน จำนวน 7,857.49 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.635 ล้านครัวเรือน จำนวน 53,965.93 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 22