KBank – EGAT – KBTG ผนึกกำลัง พัฒนาแอป “ปันไฟ” ทดลองใช้ Q3 นี้

KBank EGAT และ KBTG ร่วมสร้างสังคมสีเขียว พัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปันไฟ” (Punfai) เป็นแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนไฟฟ้าแห่งแรกของไทยที่ตอบโจทย์การใช้งานครบทุกมิติ รองรับการใช้งานทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero คาดเริ่มทดลองใช้งานเฉพาะกลุ่มภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ก่อนขยายสู่คนไทยทุกคนในอนาคตต่อไป

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือ EGAT กล่าวว่า KBank EGAT และ KBTG ร่วมสร้างสังคมสีเขียว พัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปันไฟ” (Punfai)

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแอปพลิเคชั่น EGAT Peer to Peer Energy Trading (EGAT P2P) ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นและเข้าร่วมในโครงการ Solar Plus ของธนาคารกสิกรไทย สู่แอปพลิเคชั่นใหม่ชื่อปันไฟเพื่อให้เป็นแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ

นอกจากภารกิจผลิตและส่งไฟฟ้า กฟผ. ยังมี Solutions ใหม่ด้านนวัตกรรมพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยุคดิจิทัลควบคู่ด้วย ทั้งในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดของผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศ

Advertisement

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบทั้งการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจ ธนาคารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างสังคมสีเขียวให้เกิดขึ้นในไทย ภายใต้แนวคิด GO GREEN Together เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับพันธมิตร รวมถึงการทำแคมเปญทางการเงินเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น

และในวันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ธนาคารได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ปันไฟ” ให้กับ กฟผ. ซึ่งจะเป็นอีกจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยสนับสนุน Green Ecosystem ของไทย โดยธนาคารพร้อมนำความรู้ ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น รวมถึงการเชื่อมต่อนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อให้แอปพลิเคชั่นปันไฟกลายเป็นแอปพลิเคชั่นแลกเปลี่ยนไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในทุกมิติ

นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร Managing Director บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า การสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ KBTG ทางบริษัทจึงพร้อมที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบมาพัฒนา User Experience และ UX/UI ให้กับแอปพลิเคชั่นปันไฟ KBTG มีประสบการณ์ในการออกแบบ User Experience ให้กับหลายแอปพลิเคชั่น ซึ่ง User Experience มีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานมีการใช้งานง่ายขึ้น

แอปพลิเคชั่น “ปันไฟ” เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ ที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันไฟฟ้าที่เหลือใช้และได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า ช่วยให้การลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) คืนทุนได้เร็วขึ้น และเป็นการนำไฟฟ้าทุกหน่วยไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่เหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศในการลด Carbon Footprint โดยมีคุณลักษณะที่โดดเด่น ดังนี้

Advertisement

1) ผู้ช่วยจัดสรรไฟอัจฉริยะ มีระบบช่วยประเมินพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และจัดสรรไฟฟ้าที่ผลิตและเหลือจากการใช้งานในบ้านไปใช้อย่างอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกหน่วยไฟฟ้าได้รับการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ส่งไฟให้กัน เลือกส่งไฟฟ้าให้ใครก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรัก ครอบครัว หรือในอนาคตสามารถนำไปบริจาคให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้

สรุปภาพรวมความคุ้มค่า รู้ได้ทันทีว่าประหยัดไปได้เท่าไหร่ ปันไฟช่วยคำนวณผลตอบแทน และค่าไฟฟ้าที่ประหยัดไปได้ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องคิดเอง

ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นปันไฟ อยู่ระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะสามารถทดลองใช้ใน ERC Sandbox กับ โครงการ SolarPlus และโครงการของ กฟผ. ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนให้เกิด Green Ecosystem ที่ครบวงจร และจะขยายสู่คนไทยทุกคนในอนาคตต่อไป

Advertisement