ปั๊มคาลเท็กซ์ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารเขียว Platinum แห่งแรกในไทย

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ คว้ารางวัลมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum แห่งแรกในไทยจาก TGBI พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายลดคาร์บอนและการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ กล่าวถึงการได้รับรางวัล มาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum แห่งแรกในไทย ครั้งนี้ของบริษัท ว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐ ซึ่งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 ของประเทศไทยโดย ให้ความสำคัญกับการลด Carbon Footprint

นายชาแชงค์ นานาวาติ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

ล่าสุด สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building Certificate) ในระดับ Platinum จาก สถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง “มาตรฐานอาคารเขียว” ดังกล่าว

“การได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว นี้นับตอกย้ำความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการลดคาร์บอน นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ยังเป็นตัวแทนของโมเดลที่มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการลดปริมาณความเข้มข้นคาร์บอน (carbon intensity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราอีกด้วย” นายชาแชงค์กล่าว

สำหรับรางวัลดังกล่าว สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ ของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ ได้รับรางวัลจากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยจากการประเมินและรับรองตามมาตรฐานอาคารเขียว ในระดับ Platinum

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์

สถาบันอาคารเขียวไทยได้มอบรางวัลมาตรฐานอาคารเขียวเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่ผ่านการประเมินและดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่เป็นเลิศในการจัดการอาคารด้านต่าง ๆ โดยสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ สาขาศรีนครินทร์ได้ผ่านการตรวจประเมินอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการใหม่ (TREES-NC) ในระดับ PLATINUM ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อม 5 ด้าน ดังนี้

1.การจัดการด้านพลังงานและบรรยากาศ

บริษัทได้ติดตั้งระบบเซลล์สุริยะบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน อีกทั้งได้ทำการเลือกและติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อนของหลังคา เพื่อช่วยระบายความร้อน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 37,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อปี

2.การเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ

บริษัทได้มีการบริหารจัดการน้ำที่ใช้สำหรับกิจกรรมประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำโดยไม่ได้ลดหย่อนประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

3.การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรวม

บริษัทได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับรถจักรยานและรถอีโคคาร์ (Eco-Car) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้งาน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอากาศภายในอาคาร

การติดตั้งระบบกรองอากาศทำให้เกิดการไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศภายในอาคารได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการควบคุมการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคาร รวมทั้งมีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย

5.การบริหารทรัพยากรการก่อสร้าง การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทเลือกใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนมากสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน การก่อสร้างเป็นไปด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ


องค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้านดังกล่าวช่วยให้สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์แห่งนี้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกโซด์รวมที่ 28,145 กก.คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในแต่ละปี