กกพ.เปิดฟังความเห็น ก่อนปรับค่าไฟฟ้าสถานีชาร์จอีวี 2.9 บาท/หน่วย

สถานีชาร์จอีวี

กกพ.เปิดรับฟังความเห็น ก่อนปรับค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีวี รอบใหม่ ปี’65-68 ระหว่าง 2-9 พ.ค. 2566 คาดปรับขึ้น 0.2793 บาทต่อหน่วย เป็นอัตรา 2.9162 บาทต่อหน่วย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีการบริหารจัดการแบบ Low Priority ระหว่างวันที่ 2-9 พ.ค. 2566 ทางเว็บไซต์ของ กกพ. www.erc.or.th

ภายหลังจากทาง กกพ.ได้จัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority หรือ EV Low Priority ใหม่สำหรับ ปี 2565-2568 และที่ประชุม กกพ. เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 ได้เห็นชอบกำหนดอัตราที่ 2.9162 บาทต่อหน่วย จากเดิม ที่ 2.6369 บาทต่อหน่วย หรือปรับขึ้น 0.2793 บาทต่อหน่วย รวมกับค่าบริการรายเดือนอีก 312.24 บาทต่อรายต่อเดือน เพื่อเป็นราคาขายส่ง ก่อนนำไปจำหน่ายปลีกในราคาที่แตกต่างกันไปของแต่ละสถานีบริการ

               

ซึ่งการปรับอัตราครั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 กำหนดว่าให้ใช้อัตราดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี หลังจากบังคับใช้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 จนปัจจุบัน หรือจนกว่าจะมีการประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

ประกอบกับทางการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขอให้ กกพ.ทบทวน  EV Low Priority ใหม่ เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนค่าซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงนำมาสู่การเปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้

หลังจากนี้รับฟังความเห็นแล้วจะนำผลสรุปเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม กกพ. และอัตราใหม่นี้ จะต้องมีการทบทวนทุก 4 เดือน

Advertisement