ชาวนา เช็กเงินประกันรายได้ข้าวปี 4 งวด 30-31 เข้าบัญชี 18 พ.ค. 2566 นี้

เอลนิโญพ่นพิษ เร่งผู้นำเข้าสต๊อกข้าวเพิ่ม

จุรินทร์ เผยประกันรายได้ข้าวปี 4 งวด 30-31 ชาวนาได้รับส่วนต่างข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เงินเข้าบัญชี 18 พ.ค.นี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2566 และงวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 2566

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 30 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-5 พ.ค. 2566 ดังนี้

               

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,660.28 บาท ชดเชยตันละ 339.72 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,147.60 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

Advertisement

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,144.04 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,628.43 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 31 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 2566 ดังนี้

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

Advertisement

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,686.08 บาท ชดเชยตันละ 313.92 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,200.98 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 10,145.92 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,700.74 บาท ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดที่ 30 จำนวน 2,137 ครัวเรือน และงวดที่ 31 จำนวน 644 ครัวเรือน รวม 2 งวด 2,781 ครัวเรือน และ ธ.ก.ส.จะโอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในวันที่ 18 พ.ค. 2566 นี้

ประกันรายได้ข้าว

ประกันรายได้ข้าว

ประกันรายได้ข้าว

ประกันรายได้ข้าว