กรมพัฒน์ดันโมเดล BCG สร้างธุรกิจชุมชน เกิดต้นแบบ 88 ราย เงินสะพัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงแนวคิด BCG 3 มิติ เปิดบทเรียนออนไลน์หลักสูตร “BCG ธุรกิจสร้างรายได้ รักชุมชน รักษ์โลก” พร้อมสกรีนเป็นธุรกิจชุมชนต้นแบบ SMART Local BCG ได้ 88 ราย คาดจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 32 ล้านบาท กระตุ้นการเติบโตให้ธุรกิจชุมชนและประเทศต่อไป

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ตั้งแต่ปี 2565 ที่ผ่านมา พร้อมนำร่องพัฒนา SMART Local BCG จำนวน 14 ราย

และในปี 2566 นี้ ได้ต่อยอดพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้เรื่อง BCG ผ่านบทเรียนออนไลน์ในหลักสูตร “BCG ธุรกิจสร้างรายได้ รักชุมชน รักษ์โลก” พร้อมสร้างธุรกิจชุมชนต้นแบบ DBD SMART Local BCG ครบทั้ง 77 จังหวัด

               
นายทศพล ทังสุบุตร
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG และการตลาดมาคัดเลือกธุรกิจที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ SMART ได้แก่ เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ (Superlative), มีความทันสมัย สอดรับตลาดยุคใหม่ (Modern), มีเสน่ห์อัตลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Attractive), โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า มีรสนิยม (Remarkable) และมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน (Trust) มีธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้จำนวน 88 ราย

ธุรกิจชุมชน

ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3) ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และ 4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็นธุรกิจ Bio Economy จำนวน 22 ราย ธุรกิจ Circular Economy จำนวน 29 ราย และธุรกิจ Green Economy จำนวน 37 ราย

Advertisement

สำหรับธุรกิจต้นแบบ กรมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online พร้อมกับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มากไปกว่านั้นยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการขยายตลาดในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

กับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่ง/ค้าปลีก ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

ธุรกิจชุมชน

คาดว่ากิจกรรมนี้จะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะช่วยสร้างยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจต้นแบบได้มากถึง 32 ล้านบาท รวมถึงยังได้รับโอกาสเข้าร่วมออกงานจำหน่ายสินค้ากับพันธมิตรของกรม ที่สอดรับกับการส่งเสริมธุรกิจ BCG โดยกิจกรรมแรกกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ ลาน Eden ห้างสรรพสินค้า Central World

Advertisement

ทั้งนี้ กรมได้สร้างธุรกิจต้นแบบ BCG รวมแล้วทั้งสิ้น 88 ราย ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นตามมา

ธุรกิจชุมชน