อาเซียน นัดถก 6 คู่เจรจา เร่งติดตามคืบหน้าอัปเกรด FTA

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ‘อาเซียน’ นัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ (SEOM) ครั้งที่ 2/54 ติดตามความคืบหน้าประเด็นด้านเศรษฐกิจ พร้อมถก 6 คู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา อินเดีย และสหรัฐฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior Economic Officials Meeting: SEOM) ครั้งที่ 2/54 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือประเด็นสำคัญภายใต้เสาเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งหารือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจายกระดับการค้าเสรีและความร่วมมือระหว่างกัน

ที่ประชุมจะพิจารณาความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA Upgrade) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าในภูมิภาคมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านดิจิทัลและวาระด้านความยั่งยืน การดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ

อาทิ การพัฒนาระบบสืบค้นอัตราภาษีบนเว็บไซต์ของอาเซียน (ASEAN Tariff Finder) การพัฒนาการจัดทำหมายเลขทะเบียนทางธุรกิจของนิติบุคคลในอาเซียน (Unique Business Identification Number: UBIN) และประเด็นด้านเศรษฐกิจ (Priority Economic Deliverables: PEDs)

โดยเฉพาะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการบริการของอาเซียน การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนความตกลง RCEP และการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate of origin) อย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี แคนาดา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเจรจายกระดับการค้าเสรีอาเซียน-จีน ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแผนปฏิบัติการทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ความคืบหน้าการศึกษาร่วมเพื่อทบทวนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี การเตรียมการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ากับสหรัฐฯ

“อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ผลักดันประเด็นการรวมกลุ่มของอาเซียน ภายใต้แนวคิดในฐานะศูนย์กลางสำคัญของการเจริญเติบโต (ASEAN Matters: Epicentrum of Growth) ที่ย้ำการสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาค พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยอาเซียนได้มีเป้าหมายจะผลักดันการค้าระหว่างกันให้เติบโตถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568”

ทั้งนี้ ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 2566) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 30,633.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกัน 1.1%

โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 17,174.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 13,458.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์