สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึกพันธมิตร มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำ 41 องค์กร  ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร – ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ เพื่อเป็นสวัสดิการประจำปี 2566 โดยมีตัวแทนจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการสมาคมฯ  บุตรธิดาสมาชิกฯ เข้าร่วมในพิธี ที่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  รัชโยธิน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายกฤษณะพงศ์  พงศ์แสนยากร  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า โครงการ มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำปี 2566 เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเพื่อ เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสมาคม

โดยในปีนี้ มีผู้เข้ารับผลจำนวน 68 ทุน ทุนละ 6,000 บาท  แบ่งเป็นระดับอนุบาล 7 ทุน ระดับประถมศึกษา 30 ทุน และระดับมัธยมศึกษา 31 ทุน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาของครอบครัวคนข่าว ในยุคค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้ผู้ปกครองที่ต้องแบกรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และช่วยยังให้เด็ก เยาวชนของชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อสังคมในการตั้งใจเรียน และเรียนรู้การเป็นผู้ให้ต่อไปในอนาคต

               

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจผนึกพันธมิตร มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก