สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ-กรมขนส่งทางบก ติวเข้มผู้ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2 ติวเข้มทักษะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” ยกระดับมาตรฐานการสอบใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก หวังลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

​วันที่ 22 เมษายน 2566 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2 ณ ห้องมาตุลี ชั้น 3 อาคาร 10 (GPS) กรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก , สื่อมวลชน และ สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน

​นายจิรุตม์ กล่าวว่า ระบบออกใบอนุญาตขับรถเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดกรองและสร้างผู้ขับรถคุณภาพออกสู่สังคม ส่งเสริมให้การใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยการคัดกรอง ผู้ขับรถต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคต้องห้าม มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีความรู้เพียงพอที่จะขับรถอย่างปลอดภัย และสุดท้ายต้องมีทักษะในการควบคุมยานพาหนะซึ่งเกิดจากการเรียนและฝึกฝนปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้รวมอยู่แล้วในกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบก

               
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เปิดโครงการ “DLT- ECONDRIVE ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจผู้ใช้ถนน” รุ่น 2

ให้ความรู้ คาดการณ์อุบัติเหตุ

ในปี 2566 นี้ มีการพัฒนาที่สำคัญ คือการนำเนื้อหาเรื่อง “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception)” มาเพิ่มเติมในกระบวนการให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ

โดยได้เผยแพร่คู่มือการอบรม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ขับขี่ปลอดภัย by DLT (safedrivedlt.com) และในการอบรมต่ออายุใบอนุญาตในระบบ dlt-elearning ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาการอบรมการคาดการณ์อุบัติเหตุแล้ว รวมถึงได้เพิ่ม VDOหลักสูตรเสริมความรู้การคาดการณ์อุบัติเหตุสำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใส่อยู่ในระบบ dlt-elearning

และในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้จะเป็นการปรับปรุงครบเต็มรูปแบบ โดยการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่จะมีการเรียนรู้เรื่องการคาดการณ์อุบัติเหตุครบทุกช่องทาง ทั้งจากวิทยากร คู่มือการเรียน สื่ออบรมและเรียนรู้ ทั้งอบรมที่กรมฯ สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมฯ ให้การรับรอง หรือช่องทาง e-Learning

Advertisement

สำหรับเนื้อหา “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” เป็นการให้ความรู้ในการตัดสินใจ และการควบคุมรถที่ถูกต้อง เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในกระแสจราจรที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และฝึกทักษะให้สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสิ่งต่างๆ บนถนนได้ดียิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยงได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้จัดทำเนื้อหาดังกล่าวขึ้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในสถานการณ์ต่างๆ ตามบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ขับขี่มีความสามารถในการรู้เท่าทันต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถไปใช้รถจริง

จิรุตม์ วิศาลจิตร
จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เร่งทำความเข้าใจสังคม

​ด้านนายกฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมฯ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านข่าวเศรษฐกิจ เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุง เพิ่มเนื้อหาการสอบใบอนุญาตขับรถ โดยเฉพาะ “การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard Perception)” ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่ที่จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม
โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้ต่อสมาชิกสื่อมวลชน และสำนักข่าว เพื่อนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจกับภาคสังคม ซึ่งที่ผ่านมาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสะเทือนใจต่อผู้คนในสังคมโดยรวม ทั้งยังสร้างความสูญเสียบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สัญญาณอุบัติเหตุวัยเกษียณเพิ่ม

รายงานข่าวพบว่า จากการไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็นที่น่าสังเกตว่า มีสัญญาณว่าคนกลุ่มอายุ 60 มีการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากขึ้น ในปี 2564 ประมาณ 20.4% เนื่องจากอายุมากขึ้นทำให้สภาพร่างกาย และสมรรถนะถดถอย จึงมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

Advertisement

ความเร็ว สาเหตุหลักอุบัติเหตุ

ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากความเร็วบนทางหลวง คิดเป็นสัดส่วน 77-79% โดย ปี 2564 มีจำนวน 7.95 ล้านเคส เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ที่มี 6.50 ล้านเคส มีผู้เสียชีวิต 1,700 คน

อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับลดลง โดยในปี 2564 มีจำนวน 806 คดี คิดเป็นสัดส่วน 0.81% จากปี 2563 มีจำนวน 867 คดี สัดส่วน 0.92% ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการตั้งด่าน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น