อาเซียนอัพเกรดความตกลงการค้าสินค้าให้ทันสมัย แก้ปัญหาการค้า-สิ่งแวดล้อม

อาเซียน

“อาเซียน” ประชุมคณะกรรมการเจรจายกระดับความตกลง ATIGA ครั้งที่ 4 เร่งยกระดับความตกลงให้ทันสมัย โดยเฉพาะการนำสินค้าที่ใช้งานแล้วมาปรับปรุงให้เหมือนใหม่ และแก้ไขปัญหาการค้าในสถานการณ์วิกฤต

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA-TNC) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อหารือยกระดับความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ให้ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อพัฒนาการของภูมิภาคและโลกมากขึ้น

               

การประชุมครั้งนี้ ได้หารือประเด็นสำคัญ อาทิ การปฏิบัติต่อสินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่นำกลับมาปรับปรุงสภาพให้มีคุณสมบัติเหมือนของใหม่ (Remanufactured Goods) การค้าในสถานการณ์วิกฤต (Trade in Crisis Situation) กลไกการแก้ไขปัญหาประเด็นทางการค้า และความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดเพิ่มเติม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบที่จะบรรจุหัวข้อเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อมไว้ในความตกลง ATIGA ที่กำลังปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจากเดิมประเทศสมาชิกอาเซียนได้ข้อสรุปร่วมกันแล้ว ในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย และการค้าในสถานการณ์วิกฤต

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2565 การค้าระหว่างไทยและอาเซียน มีมูลค่า 124,890.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 21.2% ของมูลค่าการค้ารวมของไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปยังอาเซียน มูลค่า 71,890.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 25% ของการส่งออกไทยไปโลก และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 52,999.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 17.5% ของการนำเข้าไทยจากโลก

สำหรับในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค. 2566) การค้าระหว่างไทยและอาเซียน มีมูลค่า 30,633.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.06% จากปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 17,174.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.92% และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 13,458.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.86% สินค้าส่งออกสำคัญ

Advertisement

อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำตาลทราย และเคมีภัณฑ์ และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า