พาณิชย์ตรวจปั๊มน้ำมัน ปตท.ในกระแสข่าว เหตุมาตรวัดหัวจ่ายชำรุด ชี้ได้แก้ไขแล้ว

ตรวจปั๊มน้ำมัน

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ทันทีตรวจปั๊ม ปตท.ในกระแสข่าว กรณีเติมไม่เต็มปริมาตร ซึ่ง ปตท.ชี้แจงแล้วว่าเกิดจากอุปกรณ์มาตรวัดหัวจ่ายน้ำมันชำรุด รับแก้ไขแล้ว พร้อมสั่งตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 66 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม ปตท.แห่งหนึ่งใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยเติมใส่ในแกลลอนนมขนาด 2 ลิตร แล้วไม่ได้น้ำมันเต็มตามปริมาตร ซึ่ง ปตท. ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเกิดจากอุปกรณ์ Check Valve ในหัวจ่ายน้ำมันตัวหนึ่งของสถานีบริการน้ำมันชำรุดส่งผลทำให้น้ำมันที่เติมไหลย้อนกลับเข้าไปในหัวจ่ายนั้น 

และเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 66 ปตท.ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปกติแล้ว ในวันนี้ (28 ก.ค. 66) กรมฯ ได้นำเจ้าหน้าที่นายตรวจชั่งตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว พบว่าได้มีการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้ว 

               

ขณะนี้น้ำมันที่เติมได้เต็มตามปริมาตร และจากสภาพของหัวจ่ายและอุปกรณ์ไม่พบว่ามีการดัดแปลงให้เกิดค่าที่คลาดเคลื่อนแต่อย่างใด และเครื่องหมายคำรับรองที่กรมการค้าภายในออกให้ก็ยังคงผูกติดอยู่มิได้ถูกทำลาย 

ปั๊ม ปตท. สมุทรสาคร

อย่างไรก็ดี กรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ได้สั่งการให้สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 (นครปฐม สมุทรสาคร) ดำเนินคดีกับสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบดูแลสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ ฐานใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีค่าคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก ได้สั่งการให้สำนักงานกลางชั่งตวงวัดและสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป พร้อมทั้งกำชับให้สถานีบริการน้ำมันและบริษัทผู้ค้าน้ำมันทุกรายตรวจสอบหัวจ่ายและอุปกรณ์เป็นประจำ 

สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ปรากฎเป็นข่าวนี้รับจะดำเนินการตรวจสอบหัวจ่ายและอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และพร้อมจะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่มาเติมน้ำมันที่หัวจ่ายตัวนี้ในช่วงวันที่  24 – 27 ก.ค. 66 (ช่วงเช้า) หากสงสัยว่าได้รับน้ำมันไม่ครบถ้วนให้นำใบเสร็จมาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2566 (ม.ค -ก.ค.) กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ จำนวน 7,827 ครั้ง 172,156 หัวจ่าย พบว่าถูกต้อง 171,354 หัวจ่าย พบผิด 802 หัวจ่าย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับสถานีบริการน้ำมันแล้วจำนวน 45 ราย 

หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดใดๆ ในการซื้อขายสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ