ต้นทุนข้าวสารพุ่งกิโลละ 2 บาท สมาคมข้าวถุงกัดฟันตรึงราคา รอดูสต๊อกอีก 2 เดือน

ส่งออกข้าวไทย
File Photo : NICOLAS ASFOURI / AFP

อินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ดันราคาข้าวสารไทยปรับขึ้นทันที 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผู้ประกอบการข้าวถุงยันราคาข้าวถุงยังไม่ขึ้น รอติดตาม 1-2 เดือนจากนี้ หลังข้าวนาปรังออกสู่ตลาด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลอินเดียกำลังวางหารือแผนห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติ หรือห้ามส่งออกข้าวขาว มีผลให้ราคาวัตถุดิบข้าวขาวในประเทศปรับขึ้นราคา 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วง 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมา จากเดิม 16 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 18-19 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ข้าวหอมมะลิยังคงปกติ

ทั้งนี้ การที่อินเดียจะห้ามส่งออกข้าวขาวมาจากหลายปัจจัยจากปัญหาภัยแล้ว สต๊อกข้าวในประเทศลดลง เพื่อให้การบริโภคข้าวภายในประเทศเพียงพอ ดังนั้น มีผลต่อจิตวิทยา มีผลต่อวัตถุดิบข้าวในประเทศไทยปรับขึ้น แต่ทั้งนี้ยังให้ความชัดเจนไม่ได้ว่าข้าวถุงจะปรับขึ้นทันทีหรือไม่ เพราะต้องดูสต๊อกข้าวของแต่ละผู้ประกอบการมีเท่าไร

               
สมเกียรติ มรรคยาธร
สมเกียรติ มรรคยาธร

โดยปัจจุบันราคาขาวถุง 5 กิโลกรัม ยังอยู่เฉลี่ยราคากว่า 100 บาท การแข่งขันในตลาดยังสูง แบรนด์ข้าวถุงก็มีจำนวนมาก การทำโปรโมชั่นของห้างโมเดิร์นเทรด ยังส่งเสริมการขายล่วงหน้า 2 เดือน ดังนั้น ราคาข้าวถุงยังไม่ได้ปรับขึ้นราคา แม้ 80-90% ต้นทุนข้าวถุงมาจากวัตถุดิบที่เป็นข้าว และมั่นใจว่าโอกาสที่ข้าวถุงจะลดราคานั้นมีน้อย ซึ่งยังคงต้องรอดูสถานการณ์

รวมไปถึงปลายเดือนสิงหาคม 2566 นี้ ข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาด ซึ่งจะมีผลต่อปริมาณและราคาข้าวในตลาด ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใน 1-2 เดือนจากนี้ ส่วนปัญหาภัยแล้งยังมองว่า ยังไม่กระทบต่อการเพาะปลูกข้าวไทยในปีนี้ แต่ในปี 2567 ยังต้องดูอีกครั้ง