จุรินทร์ มั่นใจไทยส่งออกข้าว อันดับ 2 ของโลก ทะลุ 8 ล้านตัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

“จุรินทร์” มั่นใจส่งออกข้าวไทยปี 2566 ทะลุ 8 ล้านตัน ขึ้นแท่นอันดับ 2 ส่งออกข้าวของโลก เชื่อยุทธศาสตร์ข้าวไทยจะส่งเสริมให้ตลาดข้าวไทยโต ขณะที่เอกชนมองส่งออกครึ่งปีหลัง ผู้นำเข้าเร่งซื้อ จากปัจจัยเอลนีโญ

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ข้าวไทยตั้งแต่ปี 2563-2567 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมพันธุ์ข้าวของไทยให้ได้ 12 สายพันธุ์ใน 5 ปี แต่ 3 ปีแรกสามารถส่งเสริมได้ 21 สายพันธุ์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวได้มากเกินกว่าเป้าหมาย จากนี้ก็ผลักดันไปสู่การรับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปี จากนั้นก็ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกต่อไป

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวปี 2566 นี้ เชื่อว่าจะทะลุ 8 ล้านตัน จากปีก่อนที่ส่งออกได้ 7.7 ล้านตัน เพราะการมีความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว ค่าเงินก็จะช่วยให้การส่งออกข้าวมีโอกาสเติบโต ปีนี้สามารถกลับมาเป็นลำดับที่ 2 ของตลาดส่งออกข้าวโลกได้

               

“ยุทธศาสตร์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไทยมี ก็มองว่ารัฐบาลต่อไปก็น่าจะเดินต่อ ซึ่งเป็นการเดินหน้าในรูปแบบ ตลาดนำการผลิต เราจะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าวนำไปขึ้นหิ้ง แต่ก็จะพัฒนาส่งเสริมเพื่อการส่งออก”

ประกวดพันธุ์ข้าว

กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 พร้อมชูนโยบายตลาดนำการผลิต ผลักดันข้าวไทยพันธุ์ใหม่ออกไปแข่งขันในตลาดโลก

โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า ประเทศไทยกำเนิดยุทธศาสตร์ข้าวไทยขึ้นในปี 2563-2567 ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยและอีกหลายสมาคม เกษตรกรและนักวิจัย

Advertisement

เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การตลาดของข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก ใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การผลิตและการแปรรูป รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ จะเร่งผลิตข้าวที่มีความหลากหลายเพื่อสนองความต้องการตลาดโลก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก

ส่งออกข้าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ในปี 2566 นี้มีพันธุ์ข้าวที่ชนะการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวหอมไทย ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-06 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)
  2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-08 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)
  3. รางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ 65RJ-13 โดย บริษัทรวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด (มูลนิธิรวมใจพัฒนา)

เอลนีโญ เร่งซื้อข้าวกักตุน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยช่วงครึ่งปีหลังจะเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และราคา เนื่องจากปัญหาเอลนีโญ ทำให้คู่ค้าทั่วโลกเริ่มซื้อกักตุนข้าวมากขึ้น เช่น อินโดประกาศนำเข้าข้าว 2 ล้านตัน ล่าสุดนำเข้าไปแล้ว 1 ล้านตัน

Advertisement

ขณะที่ปัจจุบันคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม มีสต๊อกข้าวเหลือแค่ 3 ล้านตัน เพราะเร่งส่งออกไปมากในช่วงครึ่งแรกของปี โดย 5 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปมากถึง 5 ล้านตัน จึงเป็นโอกาสของข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในเดือนกรกฎาคมผู้ประกอบการส่งออกข้าว และกรมการค้าต่างประเทศจะเดินทางไปเจรจาขายข้าวที่ประเทศฟิลิปปินส์

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

“ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 4 ล้านตัน เติบโตมากถึง 20% ส่วนครึ่งหลังของปีคาดว่าจะส่งออกได้อีกกว่า 4 ล้านตัน รวมทั้งปีนี้เกิน 8 ล้านตันแน่นอน แต่ต้องรอดูความรุนแรงของเอลนีโญว่าจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เพาะปลูกของอินเดีย และจีนมากน้อยแค่ไหน หากเสียหายรุนแรง ก็อาจจะทำให้ราคาข้าวปลายปีเพิ่มขึ้นอีก”

สำหรับผลผลิตข้าวไทยปีนี้นั้นจะต้องรอดู กรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ว่าฝนจะทิ้งช่วงมากน้อยแค่ไหน ขณะที่ปีก่อนไทยมีผลผลิตจำนวน 20 ล้านตัวข้าวสาร บริโภคภายใน 10-11 ล้านตัน เหลือส่งออก 9-10 ล้านตัน

ส่งออกข้าว ส่งออกข้าว