กฟผ. ตั้ง 5 รองผู้ว่าการคนใหม่ มีผล 1 พ.ค. 67

บอร์ด กฟผ.

บอร์ด กฟผ. เคาะ 5 รายชื่อ ขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าการ กฟผ. มีผล 1 พ.ค. 2567 พร้อมตั้ง “นิทัศน์” ขึ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ RATCH Group ส่วน “จิราพร” คุม EGCO

วันที่ 25 เมษายน 2567 รายงานข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เผยมติที่ประชุมของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ว่า มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน 5 ตำแหน่ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยทุกตำแหน่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

1.น.ส.พนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ เป็นรองผู้ว่าการบริหาร

พนา สุภาวกุล

2.นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า เป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

3.นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง เป็นรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

Advertisment

4.นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการควบคุมระบบ เป็นรองผู้ว่าการระบบส่ง

5.นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ เป็นรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ที่ประชุมบอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.  

ดร.จิราพร ศิริคำ

พร้อมด้วยนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เป็นรองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH Group ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ที่เกษียณอายุไป

Advertisment
นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์
นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์