เอลนีโญเร่งผู้นำเข้าข้าวเพิ่มสต๊อก ไทยอานิสงส์ส่งออกข้าว มิ.ย. 7 แสนตัน

ข้าวสาร

การส่งออกข้าวไทยเดือนมิถุนายน 2566 คาดว่าอยู่ที่ 700,000 ตัน หลังผู้นำเข้าเร่งสต๊อกข้าวเพิ่ม หวั่นปัญหาเอลนีโญ ประกอบราคาข้าวไทยแข่งขันได้

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมคาดว่าในเดือนมิถุนายน 2566 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบให้กับผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญ ทั้งในแถบอาเซียน ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ขณะที่ผู้นำเข้าต่างเร่งนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อชดเชยสต๊อกข้าวในประเทศที่ลดลงและเก็บสต๊อกสำรองไว้ ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะทำให้หลายประเทศประสบกับภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งข้าว มีปริมาณลดลง

               
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์
ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์

ประกอบกับในช่วงนี้อุปทานข้าวของไทยยังคงมีเพียงพอ และยังได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง จึงทำให้ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับที่ไม่ห่างจากประเทศคู่แข่งมากนัก ทำให้ผู้ซื้อหันมาหาข้าวไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 518 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 508-512, 468-472 และ 488-492 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ส่วนราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่ 523 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดียและปากีสถานอยู่ที่ 408-412 และ 558-562 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคม 2566 มีปริมาณ 849,807 ตัน มูลค่า 15,710 ล้านบาท โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 53.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.9% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2566 ที่มีการส่งออกมีปริมาณ 553,633 ตัน มูลค่า 10,546 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2566 การส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน

Advertisement

โดยเฉพาะการส่งออกข้าวขาวไปยังตลาดสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย อิรัก ญี่ปุ่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก เช่นเดียวกับข้าวนึ่งที่ส่งออกไปยังแอฟริกาใต้มากขึ้น โดยการส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 478,632 ตัน เพิ่มขึ้น 48.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปประเทศอินโดนีเซีย อิรัก ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาเลเซีย ซิมบับเว เป็นต้น

ส่วนข้าวนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 173,654 ตัน เพิ่มขึ้น 86.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดประจำ เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 92,376 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา จีน สิงคโปร์ เป็นต้น

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 มีปริมาณ 3,467,368 ตัน มูลค่า 64,322 ล้านบาท (1,896.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 26.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่ส่งออกปริมาณ 2,741,910 ตัน มูลค่า 47,785 ล้านบาท (1,452.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

Advertisement