TILOG-LOGISTIX 2023 โชว์นวัตกรรม ตั้งเป้าเจรจาการค้า 4,000 ลบ.

TILOG-LOGISTIX 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2023 โชว์นวัตกรรมใหม่ด้านโลติสติกส์กว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศทั่วโลก พร้อมตั้งเป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจกว่า 4,000 ล้านบาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจไทยด้วยโลจิสติกส์ ร่วมกันจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทค ฮอลล์ 98 เวลา 10.00-18.00 น.

โดยภายในงานมีผู้ประกอบการ 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศทั่วโลกมาจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมกิจกรรมเสริมองค์ความรู้และสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ คาดผู้เข้าชมงานกว่า 9,000 ราย พร้อมตั้งเป้ามูลค่าเจรจาทางธุรกิจกว่า 4,000 ล้านบาท

               

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์และสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคการส่งออก เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ท่ามกลางประเด็นท้าทายต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ และสังคมโลกในปัจจุบัน

“กรมฯ จึงได้ร่วมกับ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ และภาคเอกชนจัดงาน TILOG – LOGISTIX 2023 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทยในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของเวทีการค้าโลก รวมถึง ยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการไทยในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และพร้อมแข่งขันในเวทีการค้าเสรีต่อไป”

นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ ผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ที่สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน TILOG – LOGISTIX 2023  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ และภาคเอกชน ภายใต้แนวคิด “Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow : ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่อนาคตสีเขียวด้วยโลจิสติกส์อัจฉริยะรักษ์โลก”

โดยมุ่งเน้นการปรับตัวเดินหน้าสู่เทรนด์โลกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีโลจิสติกส์ยุคใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการปรับตัวภายใต้แนวคิดเรื่อง Green ซึ่งในงานนี้มีผู้จัดแสดงกว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์โลจิสติกส์ยุคดิจิทัล ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ ระบบวางแผนและจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้า การรักษาความปลอดภัย

รวมทั้งระบบคลังสินค้าอัจฉริยะที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หุ่นยนต์หยิบสินค้าที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกแนวในคลังสินค้า ตลอดจนรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรีลิเธียม

ทั้งยังช่วยสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก รวมไปถึงผู้เข้าชมงานยังได้อัปเดตข้อมูล ความรู้ เทรนด์ของธุรกิจโลจิสติกส์ผ่านการสัมมนาหัวข้อต่าง ๆ อาทิ World Transport & Logistics Forum Thailand 2023 Trade Logistics Symposium 2023 ที่จัดขึ้นโดยสภาและสมาคมด้านโลจิสติกส์

ตลอดจนการสาธิตกระบวนการโลจิสติกส์อัตโนมัติตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ที่โซน Innovation Showcase/ รวมถึงพบกับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยชั้นนำที่ได้รับรางวัล Excellent Logistics Management Award หรือ ELMA ได้ที่ ELMA Hall of Fame และนิทรรศการภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทย