Swap & Go ปตท. ชูแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อีวี ตั้งเป้า 30 แห่ง

Swap & Go

Swap & Go ปตท. ชูแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ “Universal Swapping” รายแรกในไทย พร้อมดึงพันธมิตรผู้ผลิตรถเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอกย้ำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าขยาย 30 แห่ง ในกรุงเทพฯ และ 100 แห่งในระยะถัดไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นำทีมผู้บริหารสวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) และพันธมิตรผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไทยเปิดตัวแพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ประสิทธิภาพสูงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

               

ถือเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้พัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ หรือ Universal Swapping ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ได้แก่ ไอ-มอเตอร์ (I-Motor) สตาเลียน (Stallions) อีทราน (Etran) และสลีค (Sleek) ในการพัฒนามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานแพลตฟอร์มของ Swap & Go

โดยตั้งเป้าจะเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ อีกจำนวน 30 แห่ง อีกทั้งมีแผนขยายพื้นที่ให้บริการกว่า 100 แห่งในระยะถัดไป ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station PTT NGV และพื้นที่เอกชน เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ สนับสนุนผู้ผลิตไทยและสตาร์ตอัพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต