เปิดรายชื่อ 13 จังหวัด เฝ้าระวังดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก 15-17 ก.ย. 66

ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก
ภาพจาก ข่าวสด

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เตือนพื้นที่ 13 จังหวัด เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก วันที่ 15-17 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี รายงานว่า ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี เลย จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 พร้อมทั้งขอให้เครือข่าย ทธ. วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อแนะนำในการเตรียมรับมือ ประกอบด้วย

               

1.ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า 100 มม./24 ชั่วโมง

2.พื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมถึง ควรเก็บข้าวของ/สัตว์/สิ่งของต่าง ๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง หรือที่ปลอดภัย

3.สังเกตสิ่งบอกเหตุต่าง ๆ เช่น สีของน้ำขุ่นข้น มีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมา ฯลฯ

4.หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำ/เดินลัดลำน้ำ หรือลงน้ำหาปลา/สัตว์น้ำอื่น ๆ

5.ควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

6.มีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และท้ายน้ำ

7.เตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อม

8.ตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอ