กระทรวงอุตฯเปิดปฏิบัติการ “ตรวจสุดซอย” โรงงาน เจอผิดสั่งปรับทันที

นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมลุยปฏิบัติการ “ตรวจสุดซอย” เข้มจัดการโรงงาน ไม่รายงานข้อมูลการประกอบกิจการผ่านระบบ เริ่มที่สมุทรสาคร เบื้องต้นพบกระทำความผิดจริงไม่รายงานกากอุตสาหกรรม เตรียมใช้กฎหมายสั่งปรับทันที ส่วนด้านความปลอดภัยในโรงงานและสิ่งแวดล้อมรอผลการวิเคราะห์ หากส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ จ่อใช้มาตรการทางกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสั่งปรับปรุง และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามปฏิบัติการ “ตรวจสุดซอย” ที่กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการทั่วประเทศ กรณีโรงงานอุตสาหกรรมไม่รายงานการประกอบกิจการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติทุกโรงงาน โดยจะใช้ทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบโรงงานอย่างละเอียดเข้มข้นแบบครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้กฎหมายของกระทรวงทั้ง 4 ด้าน คือ

1. ดิน-กำกับดูแลโรงงานเพื่อควบคุมการดำเนินการเรื่องกากอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง

               

2. น้ำ-กำกับการระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงานเพื่อดูแลแม่น้ำลำคลองและพื้นที่โดยรอบ

3. ลม-กำกับดูแลการปล่อยมลพิษทางอากาศของโรงงาน การลักลอบเผาอ้อย เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

4. ไฟ-กำกับดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ในโรงงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันเหตุเพลิงไหม้

กระทรวงอุตฯเปิด “ปฏิบัติการตรวจสุดซอย” บุกตรวจโรงงาน

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิด มีการประกอบการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญกับประชาชน หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตามกฎหมายของการประกอบกิจการและลงโทษอย่างจริงจังทันที รวมทั้งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน หรือถูกระงับการประกอบกิจการตามกฎหมายมาตรา 37
และมาตรา 39 พ.ร.บ.โรงงาน

และหากยังพบปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ๆ จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บีโอไอ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายต่อไป

สำหรับการลงตรวจโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กอ.รมน. ศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการลงตรวจโรงงานทั้งหมด 2 แห่ง แบบไม่มีการแจ้งให้โรงงานรับทราบล่วงหน้า โดยโรงงานแห่งแรกประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายลวดเหล็ก ซึ่งไม่ได้มีการรายงานข้อมูลมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมติดต่อกัน 2 ปี

กระทรวงอุตฯเปิด “ปฏิบัติการตรวจสุดซอย” บุกตรวจโรงงาน

จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานมีกากอุตสาหกรรม คือ ฝุ่นเหล็กที่หลงเหลือจากกระบวนการผลิตต้องทิ้งจำนวนเดือนละกว่า 10 ตัน โดยจะมีบริษัทรับจ้างกำจัดกากอุตสาหกรรมเข้ามารับซื้อถึงที่ แต่ก็ไม่ทราบว่านำไปกำจัดเป็นที่ใด และไม่มีการรายงานมายังกระทรวง ดังนั้น จึงต้องมีการสืบหาข้อมูลของผู้รับซื้อต่อไปว่ามีการกำจัดกากอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายหรือไม่ ขณะที่ในด้านระบบความปลอดภัย พบว่ายังขาดมาตรการและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการขนย้ายวัสดุในที่สูงและหน้ากากป้องกันฝุ่นเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังพบว่าโรงงานมีการสร้างส่วนต่อเติมขยายโรงงานที่ยังไม่ได้มีการแจ้งมายังกระทรวงให้ทราบอีกด้วย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบแบบผังโรงงานว่าตรงตามที่ได้แจ้งไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามแบบก็จะใช้กฎหมายดำเนินการต่อไป

ส่วนโรงงานที่ 2 เป็นโรงงานประกอบกิจการผลิตไส้ที่นอน PE FOAM โดยใน 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โรงงานมีกากอุตสาหกรรม คือ เศษพลาสติกจำนวนมาก ซึ่งบริษัทได้ให้ผู้รับซื้อนำไปกำจัด แต่ยังไม่มีข้อมูลผู้ซื้อที่ชัดเจนว่ามีการกำจัดอย่างไร จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่อไป ด้านสภาพโรงงานพบว่ามีการเพิ่มเครื่องจักรโดยไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม มีการวางวัตถุดิบไม่เป็นระเบียบ มีการกองสุมกันของเศษวัสดุไวไฟเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่เพียงพอ ทำให้อาจเกิดอัคคีภัยได้โดยง่าย

กระทรวงอุตฯเปิด “ปฏิบัติการตรวจสุดซอย” บุกตรวจโรงงาน

ขณะที่แรงงานก็ไม่ได้มีเครื่องป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กในกระบวนการผลิตที่ดีพอ อาจส่งผลต่อสุขภาพของแรงงานได้ในอนาคต ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมสรุปเป็นรายงานทั้งหมด เพื่อแจ้งกลับไปยังบริษัทให้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

การตรวจโรงงานในวันนี้ แม้จะยังไม่พบปัญหาที่ร้ายแรง แต่ก็ทำให้ผู้ประกอบการได้แก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามกฎหมายของกระทรวง ให้เป็นไปอย่างถูกที่ถูกทาง และยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดเหตุที่ไม่สมควรได้ด้วย ซึ่งกระทรวงจะดำเนินการติดตามแก้ไขอย่างใกล้ชิด หากพบการกระทำความผิดก็จะใช้ข้อกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งเปรียบเทียบปรับ ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

กระทรวงอุตฯเปิด “ปฏิบัติการตรวจสุดซอย” บุกตรวจโรงงาน

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงได้กำชับให้โรงงานทั่วประเทศ ต้องรายงานข้อมูลการประกอบกิจการ ผ่านระบบการลงทะเบียนลูกค้า กระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) และระบบการรายงานข้อมูลกลาง (iSingleForm) ภายในวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ก็พบว่ายังมีโรงงานไม่รายงานอีกกว่า 10% จากจำนวนโรงงานทั้งหมดกว่า 65,000 แห่ง

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะเร่งติดตามตรวจโรงงานทุกมิติอย่างเคร่งครัดทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขและข้อกฎหมายการประกอบกิจการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีการประกอบการที่ดี ลดข้อขัดแย้ง และขจัดปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชนและสังคม สร้างสมดุลให้โรงงานรักชุมชน ชุมชนรักโรงงาน เป็นไปตามนโยบาย MIND 4 มิติ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป