สนพ.ชี้ราคาไบโอดีเซลตลาดโลกลด 0.78 บาท/ลิตร เหตุปาล์มราคาลง-เอทานอลทรงตัว

ไบโอดีเซล

สนพ.ชี้ราคาไบโอดีเซลตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 0.78 บาทต่อลิตร เหตุปาล์มราคาลง-เอทานอลทรงตัว

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ พบว่าราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2566 อยู่ที่ราคา 31.48 บาทต่อลิตร ลดลง 0.78 บาทต่อลิตร จากสัปดาห์ก่อน

เนื่องจากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 11-15 กันยายน 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ ราคา 5.00-5.20 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ราคาประมาณ 28.02 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.96 บาทต่อกิโลกรัม

               
วัฒนพงษ์ คุโรวาท
วัฒนพงษ์ คุโรวาท

โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 286,445 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 67.75 ล้านลิตร

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในปี 2566 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในเดือนกรกฎาคม 2566 มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.10 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 236,682 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.12 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 10,287 ตัน

โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 115,820 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 84,835 ตัน

ทั้งนี้จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนกรกฎาคม 2566 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.65 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ประมาณ 4.15 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.27 ล้านลิตรต่อวัน

นายวัฒนพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทย อ้างอิงในเดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 29.10 บาทต่อลิตร ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลออกสู่ตลาดลดลง และแรงหนุนตามความต้องการนำเข้าของจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก

อีกทั้งราคากากน้ำตาลก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน

โดยผลิตจริงในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 3.78 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.61 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สนพ.จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน