GPSC คว้ารางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ ปี 2566 

นายวรวัฒน์  พิทยศิริ

GPSC คว้ารางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ ประจำปี 2566 จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร ในโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอด CEO) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

               

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและยกย่องผู้บริหารภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ และเป็นต้นแบบให้กับภาคธุรกิจในการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ

โดยผู้ได้รับรางวัลสุดยอดซีอีโอรุ่นใหญ่ 6 รางวัล จาก 6 สาขาธุรกิจ ประกอบด้วย

– นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

– ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (TQM) สาขาธุรกิจการเงิน

– นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GGC) สาขาสินค้าอุตสาหกรรม

– นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) สาขาทรัพยากร

– นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (NCH) สาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

– Mr.Alex Loh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYMC) สาขาเทคโนโลยี