สร.กฟผ. ห่วงสภาพคล่อง-แต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ วอนรัฐให้ความสำคัญ

ณิชารีย์ กิตตะคุปต์

สร.กฟผ. เป็นห่วงสภาพคล่องของ กฟผ. หลังแบกรับค่าไฟฟ้ามานาน พร้อมการแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ ที่ยังล่าช้า วอนภาครัฐให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปได้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางณิชารีย์ กิตตะคุปต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปลี่ยนผ่านพลังงานไทย เป็น ธรรม หรือ ทำ ตามใคร” ว่า ทาง สร.กฟผ. ให้ความเป็นห่วงเรื่องของสภาพคล่องการดำเนินงานของ กฟผ. จากการพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอฟที (Ft) ที่ กฟผ. เองยังคงแบกรับภาระกว่าแสนล้านบาท แต่ทั้งนี้ กฟผ.ก็พร้อมรับนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชน เพราะเราถือว่าเป็นองค์กรหลักด้านพลังงาน

อย่างไรก็ดีก็ต้องการให้ค่าไฟฟ้ารอบถัดไป เดือนมกราคม-เมษายน 2567 สะท้อนความเป็นจริง เพราะต้องยอมรับว่าต้นทุนสูงขึ้น จากราคาพลังงาน และหากยังคงอัตราค่าไฟฟ้า กังวลว่าจะกระทบต่อสภาพคล่องการบริหารจัดการ การผลิต จัดหาด้านการไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาพิจารณาแก้ไขปัญหา

               

“จะมีการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลไหม เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้า และสภาพคล่องของ กฟผ.เอง ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็มีการหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถามไปยังผู้บริหาร กฟผ. จะดำเนินการ และมีแนวทางออกอย่างไร แต่ก็ต้องการให้มีการพิจารณาทยอยปรับ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ กฟผ. และไม่ให้กระทบต่อประชาชน”

ส่วนกรณีการแต่งตั้งผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ ซึ่งถือตอนนี้ยังเป็นสุญญากาศของการบริหารอยู่ แม้ว่าจะมีรักษาการที่มีอำนาจเต็มก็ตาม อย่างไรก็ดี ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็ว และให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้มาทำงานบริหาร กฟผ. อย่างเต็มที่ พร้อมให้มีการยึดหลักความโปร่งใส

“สร.กฟผ.เองก็ติดตามการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ. ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ที่ครบวาระวันที่ 21 ส.ค. 2566”

อย่างไรก็ดี หลังจากที่สารรหา ผู้ว่าการ กฟผ. โดยบอร์ด กฟผ.ได้เลือก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มี นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเสนอ

แต่ทั้งนี้ การแต่งตั้งก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ กระทั่งบอร์ดได้ลาออกไป ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามการแต่งตั้งบอร์ด กฟผ.ใหม่ เพื่อที่จะเสนอ ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้ง โดยคาดว่าภายในปี 2566 นี้จะสามารถแต่งตั้งบอร์ด และผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ให้ได้โดยเร็ว