นภินทรแนะเอกชนไทยใช้ FTA ไทย-ศรีลังกา เปิดประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้

FTA ไทย-ศรีลังกา

“นภินทร” เปิดงานสัมมนา “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน วางรากฐานการค้าการลงทุน ด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา” แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจ ชี้ FTA ช่วยเศรษฐกิจไทยขยายตัว เป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน วางรากฐานการค้าการลงทุน ด้วย FTA ไทย-ศรีลังกา” และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในช่วงการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา ว่าการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงการค้า พาณิชย์ และความมั่นคงทางอาหารของศรีลังกา

ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนไทยและศรีลังกากว่า 200 ราย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจระหว่างไทยกับศรีลังกา ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปวางแผนทางธุรกิจและการลงทุนในศรีลังกา

นภินทร ศรีสรรพางค์
นภินทร ศรีสรรพางค์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว การเกษตร สินค้าประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้าและเครื่องดื่มออร์แกนิก และการดูแลสุขภาพ

“การจัดทำ FTA ไทย-ศรีลังกา ถือเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนไปตลาดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ เนื่องจากศรีลังกาตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือของมหาสมุทรอินเดีย เชื่อมโยงไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ อาทิ อัญมณี สัตว์น้ำ และสินแร่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อุตสาหกรรมภายในของไทยต้องการ”

สำหรับผลการศึกษา พบว่า FTA ไทย-ศรีลังกา จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น 4,130 ล้านบาท การลงทุนของไทยในศรีลังกาเพิ่มขึ้น 1,912 ล้านบาท และขยายมูลค่าการส่งออกของไทยไปศรีลังกา 1,499 ล้านบาท

โดยสินค้าไทยที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ สิ่งทอ ยานยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี พลาสติกและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของธุรกิจบริการ ได้แก่ บริการคอมพิวเตอร์ บริการโทรคมนาคม บริการแฟรนไชส์ บริการสิ่งแวดล้อม บริการด้านการเงิน บริการโรงแรมและร้านอาหาร บริการด้านการกีฬาและนันทนาการ และบริการขนส่งทางทะเล

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 2566) การค้าระหว่างไทยกับศรีลังกา มีมูลค่า 285.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา มูลค่า 187.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากศรีลังกา มูลค่า 97.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ


อาทิ ยางพาราผ้าผืน อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องเพชรพลอยและอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และเคมีภัณฑ์