ค่าไฟฟ้างวด 1/67 สะท้อนการบริหารงานพลังงาน จี้เร่งแก้ปัญหาระยะยาว

ค่าไฟ

เอกชนเผยค่าไฟฟ้างวด 1/67 สะท้อนภาพการบริหารงาน นโยบายด้านพลังงาน กระทุ้งเร่งมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการที่ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศค่าเอฟที Ft งวด 1/67 ที่ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้า 4.68 บาท/หน่วย สูงขึ้นมาร่วม 17% จากราคาปัจจุบัน ที่ 3.99 บาท/หน่วยนั้น

อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เรื่องนี้สะท้อนภาพอะไรบ้าง
1) ระดับนโยบาย ควรต้องทบทวนมาตรการ/นโยบายที่จะช่วยให้ค่าไฟงวด 1/67
เหมาะสมที่สุด จากที่ กกพ.เคาะตัวเลขออกมา โดยที่ไม่มีแผนปรับปรุงลดค่าไฟฟ้า ปรับโครงสร้างใด ๆ รองรับเลย จากที่หลายภาคส่วนนำเสนอแนวทางมาโดยตลอด

ซึ่ง ส.อ.ท.มีมาตรการระยะสั้นรวม 4 ข้อ และระยะยาว 3 ข้อ (ตามแนบ) ไม่แน่ใจว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

2) กกพ.เป็นหน่วยงานที่ทราบปัญหาค่าไฟฟ้าดีที่สุด น่าจะมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาคนโยบายขับเคลื่อนได้ ไม่ควรเป็นเพียงหน่วยงานคำนวณตัวเลข เอาต้นทุน สมมุติฐานต่าง ๆ จาก Operators มาคิดตามหลักการเดิม ๆ

3) ประชาชนไม่ควรต้องมาลุ้นทุก ๆ 4 เดือน
เดี๋ยวก็มีข่าวร้ายจาก กกพ.ยังกระทบต่อราคาหุ้นโรงไฟฟ้า เดี๋ยวก็มีข่าวดี เอาใจประชาชนตามมาจากระดับนโยบาย

สุดท้าย กกพ.ก็จะเป็นแค่หนังหน้าไฟให้ผู้บริโภคถล่มก่อนภาคนโยบายจะออกมาแอ็กติ้งเหมือนอย่างเคยในงวด 3/66

“เรามั่นใจว่าระดับนโยบายที่ทำงานผ่านมา ร่วม 3 เดือน ควรจะต้องมีเรื่องนโยบายดีดีเพื่อปรับโครงสร้างและแก้ไขต้นเหตุอย่างเป็นระบบ ด้วยมาตรการเชิงรุก ทั้งนี้ เพื่อลดค่าของชีพของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ฝ่ายนโยบายยังสามารถเลือกใช้คนเก่ง คนดี ทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสนองนโยบายที่ดี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นที่ตั้งได้”